Tarik Suresi

Târık Suresi 
Bismillâhirrahmânirrahîm.

1. Ve-ssemâ-i ve-ttârik(i) 

2. Vemâ edrâke mâ-ttârik(u) 

3. Ennecmu-śśâkib(u) 

4. İn kullu nefsin lemmâ ‘aleyhâ hâfiz(un) 

5. Felyenzuri-l-insânu mimme ḣulik(e) 

6. Ḣulika min mâ-in dâfik(in) 

7. Yaḣrucu min beyni-ssulbi ve-tterâ-ib(i) 

8. İnnehu ‘alâ rac’ihi lekâdir(un) 

9. Yevme tublâ-sserâ-ir(u) 

10. Femâ lehu min kuvvetin velâ nâsir(in) 

11. Ve-ssemâ-iżâti-rrac’(i) 

12. Vel-ardi żâti-ssad’(i) 

13. İnnehu lekavlun fasl(un) 

14. Vemâ huve bil-hezl(i) 

15. İnnehum yekîdûne keydâ(n) 

16. Ve ekîdu keydâ(n) 

17. Femehhili-lkâfirîne emhilhum ruveydâ(n)