Zilzal Suresi

 

ZİLZAL SURESİ

Kuran-ı kerimin 99. suresi olan Zilzal suresi, altı günde yaratılış ayetlerinin sırrını açıklayan ve zerreler aleminin yani zamanımız Bilim adamlarının keşfetmeye çalıştığı Nano alemin sırlarını barındıran, Allahın ilminin mucizeleri ile dolu sekiz ayettir.

Bundan 8 yıl önce ilk baskısı yapılan “Altı günde yaradılış ve İnsan” adlı kitabımızda  altı aşamalı zerreler alemini yaratılış sırasına göre yazmıştık.

 

1-Nur (ışık) (zilzal, frekanslar)

2-enerji (Kuranda “ateşin özü” olarak geçer)

3-quark (atomun elemanlarının alt yapısı) (Kuranda “balçık” olarak anılır)

4-atom

5-molekül

6-hücre

Altı günde yaratılış ve İnsan isimli kitabımızadan kısa bir alıntı işe devam edelim.

 

“Yaratılış alternatiftir. Allah (c.c) birdir, eşi benzeri ve kendine dengi asla olamaz. Bu sebeple yarattığı her varlık alternatiflik içerir. Bu alternatiflikler artı – eksi, gece – gündüz, doğum – ölüm, cennet – cehennem v.s , bu örnekleri çoğaltabiliriz. Yaratılıştaki alternatiflik aynı zamanda Allah’ın sonsuz kudretine muhtaçtır. Alternatiflik  Allah’ın, evrenin nizamına koyduğu aynı zamanda çift yaratılış kuralıdır. Çift yaratılış evrenin ve evreni oluşturan yapıların alternatifliğidir.

“Her şeyden de çift çift yarattık ki, düşünüp öğüt alasınız.”

Zariyat suresi -49-

Yaratılışın ilk aşaması çok şiddetli ışık idi, ışık tanecikleri, kainata küresel olarak yayılan ışık hüzmesini oluşturduğunda, yapısı gereği ışık huzmesinin bir tek telini incelersek o ışık telinin alternatif bir yapıya sahip olduğunu görürüz. Bu ışığın alternatifliği aynı zamanda ışığın frekansıdır. İlk yaratılıştaki ışığın frekansını günümüzde kullanılan frekans ölçerlerle (osilaskop gibi)  algılamak mümkün değildir. Çünkü ilk yaratılıştaki ışığın frekans aralıkları şiddetinden dolayı çok sıktır.

Gerek ilk yaratılıştaki ışık olsun, gerekse günümüzde algıladığımız ilk yaratılıştaki ışığa göre çok zayıf olan ışığın yayınlamış olduğu frekansları, bu ışık yapıların tesbihatlarının titreşimleridir.

Bu frekansları günümüz teknolojisiyle inceleyecek olursak şöyle bir örnek verebiliriz. Mikrofona Allah ismini söylersek ses dalgaları mikrofondan elektrik enerjisine dönüşerek, sesin dalga boylarına göre aynı aralıktaki frekansa dönüşür. Bilindiği gibi elektrik akımı elektron akışıdır. (elektrik akımının frekanslarını elektronların tesbihatları oluşturur, elektrik her ne kadar alternatif akım ve doğru akım olarak ikiye ayrılsada doğru akım frekanslarının sıklığı sebebiyle yayınlamış olduğu dalga boyları frekans ölçerlerde salınımsız, düz bir çizgi gibi görünür.) Mikrofona okuduğumuz “Allah” isminin kablolardan frekanslar halinde geçerek  her hangi bir frekans ölçer cihazının ekranında “Allah” ismini frekans dalgaları halinde görürüz. ışıktan maddeye altı aşamada yaratılan ve sonrada hücrelerin bir araya gelmesiyle vücut sahibi olan her varlık, yaratılışının her aşamasında bu frekanslarla yaratılmıştır.”

Zamanımızın bilim adamları farkında olmadan zilzal ın sırlarını anlamaya çalışmak için çaba göstermektedirler. Zilzal suresinde Allahu Teala yer kürenin yani ışıktan hücreye 6 aşamalı yol kat ederek vücud kazanmış her varlığın alt yapılarının keşfedilmeye başladığında ortaya çıkan sırlar içerisinde nano alemde atom altı yapıların her birinin frekans yapılara sahip olduklarını çok şaşırarak görüp hayret edeceklerini anlatmaktadır. Nano bilimde bu sırrı çözmeye bir adım kalmıştır bilim adamlarının yapmış olduğu bu teknik çalışmalarda  atom elemanlarının yapı taşları olan kuarkların birden fazla frekans içeren enerji yapılardan yaratıldığını keşfedeceklerdir işte keşfedilecek bu nokta ilk yaradılışa yakınlaşmaktır. Enerji yapının alt yapısı olan ışık yapıya (nur yapıya) keşfen ulaştıkları zaman İnsanoğlu yaratılışla tanışacak kendi yaratılışını ve Kainatın yaratılışını   hatırlayayarak ilk yaratılışa dokunmuş olacaktır. İşte o zaman insan şaşırıp Zilzal suresinin deyimi ile hayırlı varlıkların ve şerli varlıkların, zıt yaratılmışlıkların, nur yaratılışta yani 1. aşamada bir birinden ayrıldıklarını görecekler ve nurdan hücreye doğru bir varlığın yaratılışında o varlığın nasıl renk, tat, şekil, cisim ve karakter kazandığını bileceklerdir.

Şimdi bu bilgiler ışığında Zilzal suresini yeniden yorumlayalım;

Bismillahirrahmanirrahim

1-İza zülziletil erdu zilzaleha

1-ilk yaratılışın zilzali (frekansları) keşfedildiği zaman

2-Ve ahracetilerdu eskaleha

2- toprağın (maddenin) yaratılış sırları açığa çıktığı zaman

3-Ve kalel insanü ma leha

3- İnsan buna hayret ettiğini söyleyecektir.

4-Yevmeizin tühaddisü ahbaraha

4- işte o gün her madde neden ve nasıl yaratıldığını gösterir.

5-Bienne rabbeke evha leha

5- çünkü Rabbin maddeye ( nurdan – hücreye) nasıl şekil alıp ve hangi isimleri zikrederek o isimlerin karakterlerinden ilim alacağını öğretmiştir.

6-Yevmeiziy yasdürun nasü eştatel li yürav a'malehüm

6-o gün İnsanlar nasıl yaratıldıklarının sırlarını anlayacaklar

7-Ve mey ya'mel miskale zerratin hayray yerah

7-nurdan hücreye faydalı varlıkların hangi zerrelerden yaratıldığını görecekler

8-Ve mey ya'mel miskale zerratin şerray yerah

8- nurdan hücreye zararlı varlıkların hangi zerrelerden yaratıldığını görecekler

 

Cafer İskenderoğlu