Adiyat Suresi

ADİYAT SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm

1-Vel adiyati dabha

2-Fel muriyati kadha

3-Fel muğırati subha

4-Fe eserne bihı nak'a

5-Fe vesatne bihı cem'a

6-İnnelinsane li rabbihı le kenud

7-Ve innehu ala zalike le şehıd

8-Ve innehu li hubbil hayri le şedıd

9-E fe la ya'lemü iza bu'sira ma fil kubur

10-Ve hussıle ma fis sudur

11-İnne rabbehüm bihim yevmeizin le habir

 

Âdiyât Suresi 
Bismillâhirrahmânirrahîm.

1. Vel-’âdiyâti dabhâ(n) 

1.    (Allahın) mucize-i kudreti olan (Kainatta tüm Nakurların bir araya toplanarak tek bir sur halinde birleştiğinde, ve o surun şiddetle kendi içinde dönerek çıkardığı) nefes (yada fırtına) sesine yemin ederim.

2. Fel-mûriyâti kadhâ(n) 

2-    Karınca sürüsü gibi kainata dağılmış varlıkların (yıldızların, galaksilerin) hareketinin (sur a verdiğim emirle) engelleneceğine kainatın bir kıvılcımla yanacağına yemin ederim.

3. Fel-muġîrâti subhâ(n) 

3-    Kainatın aniden (gözlerin bakamayacağı şekilde) parlayacağına yemin ederim.

4. Fe-eśerne bihi nak’â(n) 

4-    Varlığıma delalet eden tüm yarattıklarımı kum taneleri gibi bir araya getireceğime

5. Fe-vesatne bihi cem’â(n) 

5-    (kainatın bu hali) farklı yaratılmış varlıkların bir araya cem edileceğine yemin ederim.

6. İnne-l-insâne lirabbihi lekenûd(un) 

6-    ( o gün) insan Rabbine karşı küfrünü anlar.

7. Ve-innehu ‘alâ żâlike leşehîd(un)

7-    (o gün İnsan)  lütüflara (Allahın sevgisine) uğradığına şahid olur.

8. Ve-innehu lihubbi-lḣayri leşedîd(un)

8-    ( o gün İnsan) Rabbinin sevgi, muhabbet ve hayrına bir an önce kavuşmak için.

9. Efelâ ya’lemu iżâ bu’śira mâ fî-lkubûr(i) 

9-    Kabirlerinden ( ve beden kabirlerinden) süratle çıkarlar.

10. Ve hussile mâ fî-ssudûr(i) 

10-  Ve saf, temiz (bedenlerde) yeniden  meydana getirilirler.

11. İnne rabbehum bihim yevme-iżin leḣabîr(un)

11-  Rabbiniz  o gün (sizleri) yeniler ( yeni bir yaratılışla yaratır)

Meal açıklaması için

 

 

Meal: Cafer iskenderoğlu (c.ioğlu) hocamız tarafından verilmiştir.

 https://www.caferiskenderoglu.com.tr/