karia Suresi

O Kâri’a biraz tarif edecek olursak, bu zaman içersinde az önce işidden bahsettik. Işid o Kâria’nın bize göstermiş olduğu işin negatif tarafı, şeytani tarafıdır. O da bir ordudur ve her şeyi biraz sonra gelecek ayetlerde açıkladığı gibi bütün toplumu dağıtan parçalayan İslam’mış gibi görünüp de İslam olmayan ve her kapıyı zorlayan insanların kellelerini kesen ve yurtlarından eden anlamındadır. İşte bugünkü Işıdı tarif ediyor.

            Diğer tarafta Kâri’a sizi hakikate çağıran yani Hazreti Peygamber Efendimizdir. Sallallahu Aleyhi ve Sellemdi, yani Hazreti Peygamber Efendimiz izinde toplayandır, “Kâri’a”. İşte Efendi ve Seyit dedikleri de odur yani.

 

Kâri’a Suresi 
Bismillâhirrahmânirrahîm.

1. El-kâri’a(tu) 

1. Kâri’a 

 

    

2. Mâ-lkâri’a(tu) 

2. Kâri’a nedir?

3. Vemâ edrâke mâ-lkâri’a(tu) 

3. Hani anlayabildin mi Kâria’yı? Kâri’a nedir? Diyor Allah’u Teâl.

      Kâri’a diyor ki: benim hakikatimi idrak ettin mi?

4. Yevme yekûnu-nnâsu kelferâşi-lmebśûś(i) 

4. O gün insanların tamamı dağılmış kelebek toplulukları gibi yahutta böcek toplulukları gibi darmadağın olacaklardır. 

       Ahir Zamanı anlatıyor Karia suresi

5. Ve tekûnu-lcibâlu kel’ihni-lmenfûş(i) 

5. Bütün aşiretler, cemaatler devletler ne olurlar? Etraflara yayılmış atılmış renkli yünler gibidir. 

   Renkli demesinden maksat yani her bir aile ayrı bir renk, her aşiret ayrı bir renk, her bir devlet ayrı bir renk bunlar ne oldular işte, bu Işidın marifetiyle bugünkü zahir manası zuhur etmiş oldu. 

 

6. Fe-emmâ men śekulet mevâzînuh(u)

6. Bu iki mevzunun hangisi size ağır gelir.

   bu mevzilerin hangisine sığınırsınız.

   mevâzînuh: burada mevzi anlamındadır. Mevzular anlamındadır. 

  Burada yine Kâri’a suresi bize bir iyi bir kötü mevziyi anlatıyor.

 

7. Fehuve fî ‘îşetin râdiye(tin) 

7. Siz bunların içinde hangisinde hoşnut olursunuz. 

8. Ve emmâ men ḣaffet mevâzînuh(u)

8. size hangisi hafif gelmişse o mevzuya mevziye geçin.

Size diyor hangisi daha hafif gelmişse yani daha kolay gidilen bir yol geldi ise inancınızla hangisi örtüşmüşse kalbiniz hangisi ile ferahlamış ise o mevzuya geçin diyor.

 

9. Fe-ummuhu hâviye(tun)

9. kötülüklerin anası ateştir 

10. Vemâ edrâke mâ hiyeh 

10. Siz Kâria’nın mahiyetini anladınız mı?

11. Nârun hâmiye(tun) 

11. Ateşin sahibidir. Ateşi muhafaza edendir.