Nuh Suresi

Nûh Suresi 
Bismillâhirrahmânirrahîm.

1. İnnâ erselnâ nûhan ilâ kavmihi en enżir kavmeke min kabli en ye/tiyehum ‘ażâbun elîm(un) 

2. Kâle yâ kavmi innî lekum neżîrun mubîn(un) 

3. Eni-’budû(A)llâhe vettekûhu ve etî’ûn(i) 

4. Yaġfir lekum min żunûbikum veyu-aḣḣirkum ilâ ecelin musemmâ(n)(c) inne ecela(A)llâhi iżâ câe lâ yu-aḣḣar(u)(s) lev kuntum ta’lemûn(e) 

5. Kâle rabbi innî de’avtu kavmî leylen ve nehârâ(n) 

6. Felem yezidhum du’â-î illâ firârâ(n) 

7. Ve-innî kullemâ de’avtuhum litaġfira lehum ce’alû esâbi’ahum fî âżânihim vestaġşev śiyâbehum ve esarrû vestekberû-stikbârâ(n) 

8. Śumme innî de’avtuhum cihârâ(n) 

9. Śumme innî a’lentu lehum ve esrartu lehum isrârâ(n) 

10. Fekultu-staġfirû rabbekum innehu kâne ġaffârâ(n) 

11. Yursili-ssemâe ‘aleykum midrârâ(n) 

12. Ve yumdidkum bi-emvâlin ve benîne ve yec’al lekum cennâtin ve yec’al lekum enhârâ(n) 

13. Mâ lekum lâ tercûne li(A)llâhi vekârâ(n) 

14. Ve kad ḣalekakum etvârâ(n) 

15. Elem terav keyfe ḣaleka(A)llâhu seb’a semâvâtintibâkâ(n) 

16. Ve ce’ale-lkamera fîhinne nûran ve ce’ale-şşemse sirâcâ(n) 

17. Va(A)llâhu enbetekum mine-l-ardi nebâtâ(n) 

18. Śumme yu’îdukum fîhâ ve yuḣricukum iḣrâcâ(n) 

19. Va(A)llâhu ce’ale lekumu-l-arda bisâtâ(n) 

20. Liteslukû minhâ subulen ficâcâ(n) 

21. Kâle nûhun rabbi innehum ‘asavnî vettebe’û men lem yezidhu mâluhu ve veleduhu illâ ḣasârâ(n) 

22. Ve mekerû mekran kubbârâ(n) 

23. Ve kâlû lâ teżerunne âlihetekum velâ teżerunne vedden velâ suvâ’an velâ yeġûśe ve ye’ûka ve nesrâ(n) 

24. Ve kad edallû keśîrâ(n)(s) velâ tezidi-zzâlimîne illâ dalâlâ(n) 

25. Mimmâ ḣatî-âtihim uġrikû feudḣilû nâran felem yecidû lehum min dûni(A)llâhi ensârâ(n) 

26. Ve kâle nûhun rabbi lâ teżer ‘alâ-l-ardi mine-lkâfirîne deyyârâ(n) 

27. İnneke in teżerhum yudillû ‘ibâdeke velâ yelidû illâ fâciran keffârâ(n) 

28. Rabbi-ġfir lî velivâlideyye ve limen deḣale beytiye mu/minen velilmu/minîne velmu/minâti velâ tezidi-zzâlimîne illâ tebâra(n)