Nas Suresi

Nâs Suresi 
Bismillâhirrahmânirrahîm.

1. Kul e’ûżu birabbi-nnâs(i) 

1. Deki: "insanların Rabbine sığınırım."

 

2. Meliki-nnâs(i) 

2. İnsanların Melikine,

 

3. İlâhi-nnâs(i) 

3. İnsanların İlahına

 

4. Min şerri-lvesvâsi-lḣannâs(i) 

4. O sinsi vesvesecinin şerrinden,

 

5. Elleżî yuvesvisu fî sudûri-nnâs(i)

5. insanların sadrının (göğsünün) içine vesvese veren, 

 

6. Mine-lcinneti ve-nnâs(i)

6.  gerek cinden gerek insten.