İnfitar Suresi

“Yevme la temliku nefun linefsin şey’en vel’emru yevmeizin lillahi”

İnfitar- 19

 

İnfitar suresinin 19. ayetinde, “Ceza günü nedir bilir misin? Nedir acaba o ceza günü? O gün hiçbir kimse başkası için bir şey yapamaz.” Cümleleri, meal verenin fikridir.

Gerçeğe en yakın meal aşağıdadır.

 

“o gün (insanlar) nefislerinin istediklerinden faydalandırılmaz. Ogün her şey Allahın iznine tabidir.”

İnfitar- 19

 

İnfitâr Suresi 
Bismillâhirrahmânirrahîm.

1. İżâ-ssemâu-nfetarat 

2. Ve-iżâ-lkevâkibu-nteśerat 

3. Ve-iżâ-lbihâru fuccirat 

4. Ve-iżâ-lkubûru bu’śirat 

5. ‘Alimet nefsun mâ kaddemet ve aḣḣarat 

6. Yâ eyyuhâ-l-insânu mâ ġarrake birabbike-lkerîm(i) 

7. Elleżî ḣalekake fesevvâke fe’adelek(e) 

8. Fî eyyi sûratin mâ şâe rakkebek(e) 

9. Kellâ bel tukeżżibûne bi-ddîn(i) 

10. Ve-inne ‘aleykum lehâfizîn(e) 

11. Kirâmen kâtibîn(e) 

12. Ya’lemûne mâ tef’alûn(e) 

13. İnne-l-ebrâra lefî na’îm(in) 

14. Ve-inne-lfuccâra lefî cahîm(in) 

15. Yaslevnehâ yevme-ddîn(i) 

16. Vemâ hum ‘anhâ biġâ-ibîn(e) 

17. Vemâ edrâke mâ yevmu-ddîn(i) 

18. Śumme mâ edrâke mâ yevmu-ddîn(i) 

19. Yevme lâ temliku nefsun linefsin şey-â(n)(s) vel-emru yevme-iżin li(A)llâh(i) 

19. o gün (insanlar) nefislerinin istediklerinden faydalandırılmaz. Ogün her şey Allahın iznine tabidir.

       “temlik”= sahip etmek

      “nef”= fayda

      “şey”= istemek, dilemek

 

İnfitâr Suresi 
Bismillâhirrahmânirrahîm.

1. Gök yarıldığı zaman, 

2. Yıldızlar dağıldığı zaman, 

3. Denizler birbirine karıştırıldığı zaman, 

4. Kabirlerin içi dışına çıkarıldığı zaman, 

5. (Her) can neyi önden gönderdiğini ve neyi geri bıraktığını bilir. 

6. Ey insan! Seni kerim olan Rabbine karşı aldatan ne oldu! 

7. O seni yarattı, sana şekil verdi ve dengeli bir yapıya kavuşturdu. [1] * 

8. Seni dilediği surette terkib etti (şekillendirdi). 

9. Hayır. Doğrusu siz dini yalanlıyorsunuz. 

10. Oysa sizin üzerinizde koruyucular vardır. 

11. Şerefli yazıcılar. 

12. Yaptıklarınızı bilirler. 

13. Muhakkak ki iyiler nimetler içindedirler. 

14. Ve muhakkak ki kötüler (facirler) de çılgınca yanan ateş içindedirler. 

15. Din günü oraya girerler. 

16. Onlar oradan (bir yere) kaybolacak değildirler. 

17. Din gününün ne olduğunu sen bilir misin? 

18. Ve yine din gününün ne olduğunu sen bilir misin? 

19. O gün kimse kimseye bir şey sağlamaya güç yetiremez. O gün emir yalnız Allah'a aittir.