Gaşiye Suresi

Gâşiye Suresi 
Bismillâhirrahmânirrahîm.

1. Hel etâke hadîśu-lġâşiye(ti) 

1. Dehşeti her şeyi kaplayan kıyametin haberi sana geldi mi?

2. Vucûhun yevme-iżin ḣâşi’a(tun) 

3. ‘Âmiletun nâsibe(tun) 

4. Teslâ nâran hâmiye(ten) 

5. Tuskâ min ‘aynin âniye(tin) 

6. Leyse lehum ta’âmun illâ min darî’(in) 

7. Lâ yusminu velâ yuġnî min cû’(in) 

8. Vucûhun yevme-iżin nâ’ime(tun) 

9. Lisa’yihâ râdiye(tun) 

10. Fî cennetin ‘âliye(tin) 

11. Lâ tesme’u fîhâ lâġiye(ten) 

12. Fîhâ ‘aynun câriye(tun) 

13. Fîhâ sururun merfû’a(tun) 

14. Ve ekvâbun mevdû’a(tun) 

15. Ve nemâriku masfûfe(tun) 

16. Ve zerâbiyyu mebśûśe(tun) 

17. Efelâ yenzurûne ilâ-l-ibili keyfe ḣulikat 

18. Ve-ilâ-ssemâ-i keyfe rufi’at 

19. Ve-ilâ-lcibâli keyfe nusibet 

20. Ve-ilâ-l-ardi keyfe sutihat 

21. Feżekkir innemâ ente mużekkir(un) 

22. Leste ‘aleyhim bimusaytir(in) 

23. İllâ men tevellâ ve kefer(a) 

24. Feyu’ażżibuhu(A)llâhu-l’ażâbe-l-ekber(a) 

25. İnne ileynâ iyâbehum 

26. Śumme inne ‘aleynâ hisâbehum