Şems Suresi

Şems Suresi 
Bismillâhirrahmânirrahîm.

1. Ve-şşemsi ve duhâhâ 

1. Güneşe ve kuşluk vaktindeki aydınlığına,

 

2. Velkameri iżâ telâhâ

2. Güneşi takip ettiğinde aya

 

3. Ve-nnehâri iżâ cellâhâ

3. onu açığa çıkarttığında gündüze, 

 

4. Velleyli iżâ yaġşâhâ

4. onu örttüğünde geceye,

 

5. Ve-ssemâ-i vemâ benâhâ 

5. gökyüzüne ve onu bina edene, 

 

6. Vel-ardi vemâ tahâhâ

6. yere ve onu yapıp döşeyene,

 

7. Ve nefsin vemâ sevvâhâ 

7. nefse ve ona birtakım kabiliyetler verip de

 

8. Fe-elhemehâ fucûrahâ ve takvâhâ 

8. iyilik ve kötülüklerini ilham edene yemin ederim ki,

 

9. Kad efleha men zekkâhâ

9. nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa  

 

10. Ve kad ḣâbe men dessâhâ

10. ve onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir. 

 

11. Keżżebet śemûdu bitaġvâhâ

11. Semûd inanmadı azgınlığından 

 

12. İżi-nbe’aśe eşkâhâ 

12. En azgınları ileri atılınca.

 

13. Fekâle lehum rasûlu(A)llâhi nâkata(A)llâhi ve sukyâhâ 

13. Allah'ın elçisi onlara dedi ki: "Allah'ın devesi(ne) ve onun su içme hakkına dokunmayın

 

14. Fekeżżebûhu fe’akarûhâ fedemdeme ‘aleyhim rabbuhum biżenbihim fesevvâhâ

14. Ancak onu yalanladılar, o (deve)yi kestiler. Rableri de günâhları dolayısıyla üzerlerine şiddetli azap indirdi ve (orayı) dümdüz etti. 

 

15. Velâ yeḣâfu ‘ukbâhâ 

15. ve sonucundan korkmaz.