Tarik Suresi

 

Resulullah Efendimizin sancağı olan Ukab'ın kainattaki gerçek görüntüsüdür.

www.Caferİskenderoğlu.com.tr

 

Târık Suresi 
Bismillâhirrahmânirrahîm.

1. Ve-ssemâ-i ve-ttârik(i)

1. Göklere yemin ederim ki, Tarık'a yemin ederim ki, 

2. Vemâ edrâke mâ-ttârik(u) 

2. Tarık nedir bilir misin?

3. Ennecmu-śśâkib(u) 

3. O parlayan bir yıldızdır.

     Bu üç ayette bahsedilen Tarık, Allah'a giden yolu gösteren Resulullah Efendimizin, Mubarek sancağında temsil edilmiştir. Ve ahirzamanda da hak ile batılı ayıracak yerlerin ve göklerin sembolü olacaktır. Bu mubarek sancağın temsil ettiği Hz.        Peygamber Efendimiz, İslam dini ve Kuran-ı Kerim işte bu dönemde gerçek manada hak ile batılı ayıracaktır.
 

4. İn kullu nefsin lemmâ ‘aleyhâ hâfiz(un) 

5. Felyenzuri-l-insânu mimme ḣulik(e) 

6. Ḣulika min mâ-in dâfik(in) 

7. Yaḣrucu min beyni-ssulbi ve-tterâ-ib(i) 

8. İnnehu ‘alâ rac’ihi lekâdir(un) 

9. Yevme tublâ-sserâ-ir(u) 

10. Femâ lehu min kuvvetin velâ nâsir(in) 

11. Ve-ssemâ-iżâti-rrac’(i) 

12. Vel-ardi żâti-ssad’(i) 

13. İnnehu lekavlun fasl(un)

13. Kuran (Hak ile batılı) ayıran sözdür.

14. Vemâ huve bil-hezl(i) 

15. İnnehum yekîdûne keydâ(n)

15. Onlar birtuzak kurar 

16. Ve ekîdu keydâ(n)

16. Bende bir tuzak kurarım 

         Resulullah Efendimiz'in sancağı mubarek Ukab ahirzamanda cehalet ve inkar karanlığını delen yıldız olarak Kuran-ı Kerim'de anlatılmıştır..

17. Femehhili-lkâfirîne emhilhum ruveydâ(n)