Blog

cafer-iskenderoglu- nakur- muddesir suresi

21.03.2015 13:22
Browsing All posts tagged under »cafer iskenderoğlu« Nakur Nedir? – Nakur Hadisesi Mart 21 2015 2011’in sonlarında ve 2012’nin başlarında duyulmaya başlanan, dünya gündeminde “Strange Sound” başlığıyla dolaşan videolar Nakur’un Sesleri mi? Videoları buradan izleyebilirsiniz. Kuranda Nakur Hadisesi – Karadelikler Kuranda Muddessir suresi sekizinci ayette Nakur kelimesi geçmektedir . نُقِرَ kelimesinin toplamı ebced ile 350 eder . 4 adet 350  1400...

Caferiskenderoğlu, cafer-iskenderoglu, tuva vadisi, sirlari, Tabut-u Sekine

21.03.2015 12:12
Cafer İskenderoğlu    Kutsal Tuva Vadisi’nin Sırları O, dünyanın en büyük sırlarından biri olarak kabul edildi.  Birçok kral, din adamı ve hazine avcısı binlerce yıl o’nun izini sürdüler.  Kuran-ı Kerim’de ve Hadislerde onun hakkında deliller sunuldu.  O’nun içinde gerçek Tevrat, Hz. Musa ve ailesine ait emanetlerin olduğu iddia edildi. Ahir zaman geldi ve ahir zamana ait tüm hadislerin ve ayetlerin şifreleri çözülmeye başladı. Çözülen şifrelerin en...

cafer-iskenderoglu-Ruh Hakkinda ve Hakikat

21.03.2015 12:02
Ruh Hakkında ve Hakikat   FİHİBİSMİLLAHİ "Ve yes'eluneke anir ruh kulir ruhu min emri rabbı ve ma utıtüm minel ılmi illa kalıla" İSRA suresi -85 Sana ruhu soruyorlar. De ki; Ruh, Rabbimin emrindedir. Size ancak az bir bilgi verilmiştir. Ayette buyrulduğu gibi Ruh tan az bilgi verilmiştir. Bu az bilgiden size bir parça sunalım İnşaallahu Teala. Ruh Allah'u Tealanın sıfatlarındandır ve kendine mahsustur. Allah (cc); Alemleri yaratmayı irade...

Ha mim-La ilahe illallah Muhammeden Resulullah

19.03.2015 12:25
Ha mim-La ilahe illallah Muhammeden Resulullah 19.03.2015 12:15     Ha mim-La ilahe illallah Muhammeden Resulullah   Ha Mim de “Ha, Hu” Allah’ı (c.c) temsil eder. Allah’taki (c.c)  o “Ha, Hu” kelamının aslı Hazreti Peygamber Efendimiz’in  (s.a.v.) Allahü Teâlâ’nın ismi şerifi ile beraber  anılmasının sırlarını taşır. Eski tasavvuf kitaplarında cennet aleminin tariflerinde cennetin her...

HALEF Amadan Sonsuzluga 16 Bedende insan

04.03.2015 12:47
HALEF   Amadan Sonsuzluğa  16 Bedende Yaratılış    Hatırla ki Rabbin meleklere;  Ben yeryüzünde bir “halife” yaratacağım, dedi.  Bakara 30     Ahir zamanı yaşadığımız şu günlerde kalplerde küllenen imanın ve İslam'ın  Mim’lerinin  yüreklerde tazelenmesi için İslam’ın İnsanlara verdiği hürriyeti ve derin ilimleri  tüm  açıklığı ile kavramak için, insanın kainattaki sonsuz kere tekrarlanan hayatlarını  bu  hayatlarındaki...

DNA Molekulunun YARATILISI

03.03.2015 16:47
DNA MOLEKÜLÜNÜN YARATILIŞI, CANLILAR İÇİN ÖNEMİ VE  TESBİHATI     Elementlerin  yaratılışında  altı günde yaratılış sıralaması takip edilir.  Yaratılışın her aşamasında  ayrı  ayrı  esmaları  tesbih  ederek  yaratılış meydana gelir.  Bu sıralamalar beşinci ve altıncı günlerde atomların birleşerek molekülleri  oluşturmasıyla  birlikte,  moleküllerinde  hak kazandıkları  esmaların  tesiriyle ...

Dijital Matematik ve Ledun ilmi

19.02.2015 19:24
DİJİTAL MATEMATİK ve LEDÜN İLMİ     FİHİBİSMİLLAHİ BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM İLMİ LEDÜN, YARATILIŞ,  NANO BİLİM, DİGİTAL MATEMATİK...   “Bedıus semavati vel ard ve iza kada emran fe innema yekulü lehu kün fe yekun” O, gökleri ve yeri örneksiz yaratandır. Bir işe hükmetti mi ona sadece “ol” der, o da hemen oluverir. Bakara suresi – 117   “İnnema emruhu iza erade şey'en ey yekule lehu kün fe yekun” Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen...

Zumer suresi alti ve 16 yaraDILIS sIrRI

15.02.2015 15:06
Zumer suresi alti ve 16 yaraDILIS SırRı           Bugün tıbben de incelerseniz, işte XY erkeklik ve dişilik kromozomları İnsanda vardır. Erkek bu iki kromozomu birden taşır. Bayanda ise tek kromozom vardır. Genelde bu şekildedir. Bu da onu da gösteriyor yani yaradılış olarak, Âdemin bedeninde zuhur ettiğini ki ayette de Allah’u Teâlâ öyle bahsediyor. İspat ediyor. Tıp bende bunun ispatı bu şekildedir. Devamına gelince yine diyanet Vakfının mealinden...

YARATILISIN BAŞLANGICI IŞIK OLMASINA VE URANYUMUN OLUSMASI

12.02.2015 14:06
YARATILIŞIN BAŞLANGICI IŞIK OLMASINA RAĞMEN YARATILANLAR NEDEN FARKLI ŞEKİL, RENK, VE TAT İÇERİRLER   Yaratılış alternatiftir.    Yaratılıştaki alternatiflik çiftleri ve zıtları oluşturur. Artılar eksiler gibi örneğin elektron negatif, proton pozitiftir dünya hayatı negatif ahiret hayatı pozitiftir. Fiziksel  beden  negatif,  ışık  ve  enerji  beden  pozitiftir. Allah’tan uzaklaşmak negatif, Allah’a dönmek pozitiftir. Bu alternatiflikler bir...

Yaratılılısın Son iki Günü

12.02.2015 13:49
Yaratılılışın Son İki Günü    “O,  gökleri  ve  yeri  altı  günde  yaratan,  sonra  Arş’ın üzerine istiva edendir.Yere gireni ve ondan çıkanı, gökten ineni  ve  oraya  yükseleni  bilir.  Nerede  olsan,  O  sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görür.” Hadid suresi -4-“Gökleri,  yeri  ve  bunların  arasındakileri  altı  günde yaratan, sonra arş’a istiva eden Allah’tır.O’ndan...
Öğeler: 31 - 40 / 71
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>