Zumer suresi alti ve 16 yaraDILIS sIrRI

15.02.2015 15:06

Zumer suresi alti ve 16 yaraDILIS SırRı

 

        Bugün tıbben de incelerseniz, işte XY erkeklik ve dişilik kromozomları İnsanda vardır. Erkek bu iki kromozomu birden taşır. Bayanda ise tek kromozom vardır. Genelde bu şekildedir. Bu da onu da gösteriyor yani yaradılış olarak, Âdemin bedeninde zuhur ettiğini ki ayette de Allah’u Teâlâ öyle bahsediyor. İspat ediyor. Tıp bende bunun ispatı bu şekildedir. Devamına gelince yine diyanet Vakfının mealinden manasına devam ediyoruz ve sizin için hayvanlardan sekiz eş meydana getirdik, hâşâ yani hâşâ, öyle bir şey değil. Şimdi yaratılış anlatılırken araya böyle hayvan kelimesini sokmak doğru değil. Çünkü orada Allah’u Teâlâ kâinattaki en büyük eserinin yaratılışını anlatıyor. Halifesini anlatıyor. Halifesinin beden âlemine gelişini anlatıyor. Araya sekiz çift hayvan sokmanın âlemi yoktur, buna gerek de yoktur. Mana da bu değildir zaten. İnşallah. Manayı vermeden önce şunu söyleyeyim.

 

        Zumer suresi altıyı açıklamadan evvel;

        ENAM 

        Oradaki “en’am” kelimesi ve ”dab” veya “dabbe” kelimesi hemen hemen aynı yürüyen varlıklar, hareket eden ve can almış beden âleminde, hayat sahibi varlıklar anlamına gelir.

 

        Dabbe; kelimesi daha ziyade anne karnında ilk oluşan bu hücrelerin bölünmesiyle daha fetüs halinden önceki haline dabbe denir. Dabbe denir. Yani ona da dabbe denir. Akabinde o beden geliştikçe enam halini alır. Enam hayvan anlamına geldiği gibi mahlûkat anlamına da gelir Arapçada. Mahlûkat demek; yaratılmış varlıklar demektir. Biliyorsunuz ama burada ki mahlûkat çeşitli yaratılışları anlatan bir cümle oluyor. Orda ki “enam” kelimesi çeşitli yaratılışları kendi bünyesinde toplayan bir kelimedir. Bu açıdan baktığımız zaman oradaki mana çok değişiyor. Şu şekilde tekrar bir manaya girersek, toparlarsak sizi tek nefisten yarattı Allah’u Teâlâ.

 

        Mesela, insanlarımız bunu bir meal olarak kabul edebilirler. O tek nefisten ilahi nazarla ilahi tecelli eden nazarla ve ilahi tecelli eden bir KÜN ile yani bir emirle sayısız Âdemler oluştu o Âdemlere de yine Allah’u Teâlâ’nın tecellisi ve ol emriyle o Âdemlerden eşleri oluştu. Ondan sonra Allah’u Teâlâ bu annesiz babasız yaratılanlardır çünkü cennet âlemi diye bahsettiğimiz âlemde yaratılmışlardır. Yeryüzlerindeki yaratılışlarından bahsetmiyor. Bu cümlede sadece oradaki yaratılışından bahsediyor Allah’u Teâlâ. Ardından insanın neslinin Âdem ve eşlerleri ile yeryüzüne inişlerini yani ilk insan ve eşi ile beraber yeryüzüne inişlerinden sonra geçirdikleri evreleri anlatıyor. Allah’u Teâlâ, yani diyor ki, Allah’u Teâlâ sizi biz bir Şenimizde öyle izah ediyor, bir Şenimiz de sekiz çift olarak yaratırız. Bir bedende çünkü birçok ayette geçer. Birkaç ayette diyor ki Allah’u Teâlâ biz sizi çift çift yarattık.

         Yani burada da şu anlaşılıyor ki; insanın tek bir yaratılışı yoktur. Yani bir defa yaratıldın işte erkek veya kadınsın yeryüzüne indin. Zaten O nur âleminde de erkek kadın ayrımı da yoktur. Beden yaratıldıktan sonra erkek ve kadın olarak şekillendirmiş ki Allah’u Teâlâ, nesil devam etsin diye. Çoğalsın insan üresin diye.