RAHMAN suresi Ayet 8 Ella tatgav fil mizan

25.05.2016 00:55

RAHMAN suresi Ayet 8

Ellâ tatgav fîl mîzân

Rahmân Suresi 8. Ayeti kelimelerinin anlamı

ellâ
: yapmayın
 
tatgav
: haddi aşmayınız
 
: içinde
 
el mîzâni
: mizan
, denge

 

 

8-    Ella tatğav fil mizan

“Kainattaki dengeyi bozmayın”

 


Yukarıda anlattığımız gibi kainat içindeki canlı ve cansız varlıkların tamamını Rahman dengede tutar. Bu denge sadece kainattaki gezegenlerin yörüngesel, ağırlık, hareket, zaman dengeleri değildir . Aynı zamanda kainatta Allah’a halife olan insanların, yaşadıkları gezegenlerde, tabiatın dengesi ve insanın kendi varlığındaki ilim, akıl, nefis gibi çeşitli dengeler mevcuttur. İnsan bu dengeleri, cehaletinden dolayı bozmaya meyillidir. Zamanımızda görüldüğü gibi dünyamızın ekolojik dengesi bozulmuş ve dünyamız çeşitli felaketlerle karşı karşıya kalmıştır. Eğer insan daha ileri giderek, çok güçlü bir atom bombasıyla dünyayı dağıtacak olursa, güneş sistemi dağılama sürecine girer. Güneş sistemindeki gezegenler yörüngelerinde fırlar. Bu Güneş sistemi örneği atom bombasında mevcuttur. Bu atom bombasının patlamasına sebep olan uranyum elektronlarının, yörüngelerinden saptırılmasıyla başlar. İşte dünya parçalanıp dağıldığı zaman Güneş sisteminde aynı reaksiyonu gösterir. Bu reaksiyon gezegenlere de yansır. İşte Allah’u Tela’nın “sakın dengeyi bozmayın” ayeti altında bu sır yatar.
İnsandaki dengelerden biride iman dengesidir. Bilimle iman etmek insanı dengede tutar. Fanatik iman ise insanları kargaşa ve bozgunculuğa sürer.

8-    Ella tatğav fil mizan