RAHMAN suresi Ayet 1 Er Rahman

25.05.2016 05:05

RAHMAN suresi Ayet 1

Er Rahmân

Rahman kardeşim Kuran

Rahmân Suresi 1. Ayeti kelimelerinin anlamı

 
Er rahmân: Rahman

 

Rahmân Suresi 1. Ayetinin tefsiri

 
Bismillâhirrahmânirrahîm!

Şimdi bu “bism” kısmı

Allah'u Teâlâ’nın AMA’da kalan hali yani, o sonsuzluğun sahibidir bölünmez. Bir kısmı AMA’da bir kısmı zahirde diye, öyle bir şey yok, sadece anlatım için öyle söylüyoruz. Allah'u Teâlâ’nın Zatından Zatına tecelli etmeden önceki halini “bism” kısmı anlatıyor.

Ondan sonra Bismillah;
İlah da Allah'u Teâlâ’nın Allah isminin zuhur etmesi, Allah ismi şerifi ve birçok güç ve kudretleri ile beraber AMA’dan zahire zuhur etmesini anlatıyor.

 

Ondan sonra Bismillâhirrahmân

Rahmân ki;
Bütün kâinatın dizaynı az sonra inşallah ayetlerle de beraber bunları anlatacağız. Bütün kâinatın ve bütün yaratılmışların dizaynı ve içinde ki güçleri bir arada tutan onlara denge ve düzen veren, düzen içinde tutan, daha birçok bizim zahir manada anlayamadığımız daha birçok güç ve kudreti sunan anlamındadır. Yani kâinatın, bugün milletin bulmaya çalıştığı işte bilinmeyen enerji, karanlık enerji dedikleri işte Rahman’ın gücüdür Allah'u Teâlâ.

Bismillâhir rahmân ve rahîm, ondan sonra ne oldu. Rahmandan sonra gelen Rahim!

Rahim;
Bu mübarek o ismi şerifi Cenabı Allah’ın kâinat içerisindeki canlı mahlûkatın yani bu nedir? Bir hücreden bir insana efendim bir melekten diğer enerji varlıklara bitkilerden hayvanlara bütün mahlûkatın şefkatle hayatta kalması, ömür sürmesi, onların rızıklandırılması onların muhafaza edilmesi, işte Allah'u Teâlâ’nın Rahim ismi şerifinin altında tecelli eder.

Dolayısıyla Bismillâhirrahmânirrahîm Allah'u Teâlâ’nın AMA’dan zuhur edip Rahman ismi ile kâinatın tamamını kuşatıp onlara güç ve kudretlerinden ihsan edip, Rahim sıfatı ile de tüm hepsinin başlayan hayatlarını, biten hayatlarını hatta ondan sonra başlayacak hayatlarını büyük bir merhametle muhafaza edip ayakta tutan anlamındadır.
 
“Er rahman” diye başlar Rahman Suresi.

Buradaki Rahman, kendi, zatından zatına tecilli ettikten sonra Allah’u Teâlâ’nın tüm kâinatı dizaynıdır. Yani NUR’dan başlayıp altı aşamada enerjiden sonra işte moleküler âlemden taa hücre âlemine kadar, toplanan bütün mahlûkatı bir araya toparlayıp yeri göğü ayıran ve kâinatta onları dengede tutan anlamındadır. 

Bizim Rahman’ın yani Allah’u Teâlâ’nın zatından zatına tecellisinden sonra Bismillah. Yani Allah kelimesi arkasından, Rahman kelimesinin zuhur etmesinin hikmetlerinden biri de yaratılışın başlangıcından kâinat toplumunun oluşumuna kadar olan hallerde ki bütün hal ve hareketlerin tamamı Allah’u Teâlâ’nın icra ettiği her şey, sözlü olsun efendim yaşamsal olsun ve yaratma hallerinin tamamı olsun onun ayetleridir. Onların toplamına biz Kur'an diyoruz. Kur’an topluluğu diyoruz. 

Allah’u Teala’nın Rahman ismi ve bu ismin haiz olduğu sıfatları, kuvvetleri ve güçleri tüm kainatı kaplamıştır. Bu günkü bilimin, sırrını çözemediği Karanlık madde olarak bilinen ‘ki bu madde değildir’ Allah’u Teala’nın Rahman sıfatı ve ismidir. 

Rahman kainatın sonsuzluğunun her noktasında var olduğu gibi kainat içindeki evrenlerin her zerresinde de vardır.
 Ama halindeyken Allah’u Teala’nın sayısız isim ve sıfatları Ama’da gizlidir. Kainatta hiçbir varlık yaratılmadığı için zuhura gelmemiştir. İlah, Zatından Zatına tecelli edince Ama’da ilk zuhur eden isim Allah ismidir. Allah ismi ile İlah her an yaratma halinde olduğu için ve her an yeni bir tecelli ile tecelli ettiği için kainatın tamamını ve içindeki her varlığı idare eden yaratılanları sınırsız muhtevasına alıp onları sevk ve idare eden dengede tutan belirli ölçü ve zamanlarda hareket ettiren ve kainatı genişleten İlahın, Rahman ismi ve sıfatıdır. Bu hususla ilgili ayet şöyledir; Taha suresinin 5. ayetinde Allah’u Teala şöyle buyurmuştur:
 

“Rahman arşa istiva etmiştir”. İşte Rahman ismi ve sıfatının özelliği budur. Rahmanın arşa istivasının anlamı şudur: Kainat içerisinde bulunan her varlığın zerresinde bölünmeden ve sınırsız olarak Rahman vardır. ‘İşte bu Karanlık madde ve enerji olarak bilinen Rahmandır’. Bir örnek verirsek; şekerin bir bardak suya atılıp şekerin tadının suyun her zerresinde bulunması, şekerin suya istivasıdır. İşte Rahman isminin sıfatı her varlıkta ve her boşlukta vardır. Haliyle Rahman, İnsanında her zerresindedir. Bu sebeple Nefsini Ruh’unun emrine veren Rahman’ın ilimleriyle baş başa kalır. Çünkü Ruh İlahın Hay sıfatının aslıdır. Ruh konusunu ilerleyen bölümlerde detaylarıyla açıklayacağız İnşallah. Kuran ilminin ayetlerin tamamı Rahmanın ukdesinde olan Levh-i Mahfuzdadır.
Sayısız ayetleri olan Kuran’ın Peygamber Efendimize inen 6236 ayetin kalan sayısız cümleleri işte o Levh-i Mahfuzda kayıtlıdır.

 

Geri    İleri 

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

 

Halef Kitaba ulaşmak için...