Adiyat Suresi Nakur ve kara delikler

19.09.2014 13:32

Adiyat Suresi

 
 
 

FİHİBİSMİLLAHİ

 

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Şimdi Adiyat suresine verilen mealleri incelersek;

ADİYAT SURESİ

 

Bismillâhirrahmânirrahîm

1-Vel adiyati dabha

2-Fel muriyati kadha

3-Fel muğırati subha

4-Fe eserne bihı nak'a

5-Fe vesatne bihı cem'a

6-İnnelinsane li rabbihı le kenud

7-Ve innehu ala zalike le şehıd

8-Ve innehu li hubbil hayri le şedıd

9-E fe la ya'lemü iza bu'sira ma fil kubur

10-Ve hussıle ma fis sudur

11-İnne rabbehüm bihim yevmeizin le habir

 

ADİYAT SURESİNİN DİYANET VAKFI MEALİ

Bismillâhirrahmânirrahîm

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Harıl harıl koşanlara, (nallarıyla) çakarak kıvılcım saçanlara, (ansızın) sabah baskını yapanlara, orada tozu dumana katanlara, derken orada bir topluluğun ta ortasına girenlere yemin ederim ki insan, Rabbine karşı pek nankördür. Şüphesiz buna kendisi de şahittir ve o, mal sevgisine de aşırı derecede düşkündür.

9, 10, 11. Kabirlerde bulunanlar diriltilip dışarı atıldığı ve kalplerde gizlenenler ortaya konduğu zaman insan (halinin ne olacağını) düşünmez mi? Şüphesiz Rableri o gün onlardan tamamıyle haberdardır.

 

MEALLERDEKİ ORTAK ANLAM

Bismillâhirrahmânirrahîm

1 — Andolsun o koştukça koşanlara,

2 — Ve kıvılcımlar saçanlara,

3 — Sabah sabah baskın yapanlara,

4 —  Ve tozu dumana katanlara,

5 — Derken bir topluluğun ortasına dalanlara ki,

6 — Gerçekten insan; Rabbına karşı çok nankördür.

7 — Doğrusu kendisi de buna hakkıyla şâhiddir.

8 — Gerçekten o, hayır sevgisinde pek şiddetlidir.

9 — Yoksa bilmez mi kabirlerdekilerin çıkarılacağı zamanı?

10 — Göğüslerde bulunanların derlenip toparlanacağını?

11 — Muhakkak ki Rabları, o gün onların her şeyinden haberdârdır.

Kuran-ı Kerimin meallerinin yukarıda verilen anlamları ilk mana olarak doğrudur.

Ancak meal ve tefsir veren alimler bu zamana kadar Dünya üzerinden bakan bir kalbe ve anlayışa göre meal vermişlerdir.

Dünya, Kainatin içerisinde toplu iğne başı kadar bile görülemeyecek kadar küçüktür. Oysa Allahu Tealanın kelamları evrenseldir. Kainattan Kainata bakarak, Kuranın manaları anlaşılmaya çalışılmalıdır.

Adiyat suresini düşünecek olursak, Allahu Tealanın sözleri  sadece atları ve ve harbi kastetmez. Bu surenin arapcasında toz duman, at, at tırnağı, sabah baskını, topluluğun arasına atlarla dalma vs yoktur. Meallerde verilen anlam ayetin kelimelerinin akışından çıkarılmıştır. Kelimelerin akışına göre verilen bu meallerde surenin ilk manası olarak doğrudur. Ancak Allahu Tealanın sözleri bu kadar basit ve kul sözleri gibi değildir. Allahın mesajları evrenseldir ve sadece belirli bir zamana hitap etmez, tüm zamanlara hitap eder. Bu sure de Allahu Teala Kainatın kıyametinden, kıyamet esnasında ve sonrasında kendisine halife olarak yarattığı İnsanın o andaki durumundan da mesaj verir.

Kuranı kerim toplanıp Mushaf haline getirilirken hz. Ebubekir, Kuranı kitap haline getirmek için toplanan heyete şu emri vermiştir.

“ Kuran Kureyş dilinde indirilmiştir, Kuranı Kureyş dilinde toplayınız”

1400 yıl önce Arap kabileleri arasında dahi şive farkı vardı. Ya bu günkü arapca Kurana, meal olarak gerçek anlamı vererebilirmiyiz?

Bu sebepten Kurana meal verilirken birbirinden kopyalama yolu ile değil, her kelimenin ve cümlenin üzerinde titizlikle durarak surenin genel anlamını çıkarmak lazımdır.

Bizde haddimiz olmayarak Adiyat suresine aşağıdaki anlamı verdik. Unutmayınki arapca çok zengin bir dildir. Aynı kelime birçok anlama gelir.

Adiyat; hızla koşanlar anlamına geldiği gibi, Kainatta her zaman oluşan ve İnsanların fark edemediği, Allahu Tealanın mucize-i kudretleri anlamındadır.

ADİYAT SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm

1-    (Allahın) mucize-i kudreti olan (Kainatta tüm Nakurların bir araya toplanarak tek bir sur halinde birleştiğinde, ve o surun şiddetle kendi içinde dönerek çıkardığı) nefes (yada fırtına) sesine yemin ederim.

2-    Karınca sürüsü gibi kainata dağılmış varlıkların (yıldızların, galaksilerin) hareketinin (sur a verdiğim emirle) engelleneceğine kainatın bir kıvılcımla yanacağına yemin ederim.

3-    Kainatın aniden (gözlerin bakamayacağı şekilde) parlayacağına yemin ederim.

4-    Varlığıma delalet eden tüm yarattıklarımı kum taneleri gibi bir araya getireceğime

5-    (kainatın bu hali) farklı yaratılmış varlıkların bir araya cem edileceğine yemin ederim.

6-    ( o gün) insan Rabbine karşı küfrünü anlar.

7-    (o gün İnsan)  lütüflara (Allahın sevgisine) uğradığına şahid olur.

8-    ( o gün İnsan) Rabbinin sevgi, muhabbet ve hayrına bir an önce kavuşmak için.

9-    Kabirlerinden ( ve beden kabirlerinden) süratle çıkarlar.

10-  Ve saf, temiz (bedenlerde) yeniden  meydana getirilirler.

11-  Rabbiniz  o gün (sizleri) yeniler ( yeni bir yaratılışla yaratır)

Adiyat suresinin ve Kurandaki bir çok ayetlerin derin sırlarını yakında sizlerle buluşacak olan, AMADAN EBEDİYETE adlı kitabımda bulacaksınız… www.caferiskenderoglu.com.tr sitesinden alınmıştır.

Allah’a emanet olun…

Duada bizi de unutmayın…

Cafer İskenderoğlu