VAKIA suresi ve insana Etkisi

05.02.2015 11:04

 VAKIA suresi ve insana Etkisi    

 

             Vakıa ne yapıyor?

         Yükseltici oluyor. “Vakıa” Suresi, Allah’u Teâlâ’nın Vakıa ismi yükseltici oluyor. Allah’u Teâlâ’nın Vakıa ismi insanın her halinde her formunda var, her bedeninde yaşıyor, her nefes alışımızda, insanın her saniyesinde, her salise içersinde insan yükselip alçalıyor. Bunun bedene yansıması geniş zamanda “kabz ve basttır.” Bunun fizik aleme yansıması kalbin sıkışması ve açılmasıdır. Bunun hücrelere yansıması hücrelerin bölünmesi, bölünen hücrelerin büyüyüp yeniden bölünmesi, işte hücrelerin bölünmesi Vakıa’nın alçalmasıdır. Bölünen hücrelerin büyümesi yükselmesidir.

 

         Vakıa her yerdedir. 

 

            Vakıa akıldadır, Vakıa gözdedir, kulaklardadır ve insandadır. Vakıa toplumda var, ailede var, devlette var, kâinatta var. O halde Rahman nasıl ARŞ’a istiva etmiş ise; Vakıa da her şeye istiva etmiştir. 

            Bugün Vakıa’nın, (bu çok önemli arkadaşlar) çok önemi vardır.  Çünkü şu zamanda Ahir Zamanda Zamanın ahiri dedikleri şu zamanda, zamanın Vakıa’nın tesiriyle şiddetinin yükselmesi gene Vakıa’nın etkisidir.

         Vakıa’ya Allah’u Teâlâ’nın bir beden verip yeryüzüne yollaması, İşte bu halin zuhurunudur. Bir tefekkür edin şu zamanda…

 

        Bu beden âlemine meleklerin secdesinden sonra bu bedenleri bir müddet Sitre-i Müntehanın bir kenarında tutuyor. İşte orada bir hata var insandan kaynaklanıyor. İnsanın yüksekten düşmesi gerekiyor. Vakıa devrede, Adem Havva ilişkisi ile düşüyor. Bir sefer daha iniyor. O halde Vakıa’nın üçüncü ayeti olan o alçaltıcıdır ve yükselticidir, hatta ilkin yükseltici sonra o alçaltıcıdır anlamı bunun altındadır. 

 

         Yeryüzündeki bu ilmi talep edenlerin, bu ilme tabi olacakların hepsi şu anda biz burada anlatırken onların da kalp âlemlerine iniyor. Çünkü biz Vakıa’nın başlangıcı ile birlikte insanlardaki Levh-i Mahfuzların kapılarıaçıldı. İnsandaki Levh-i Mahfuzların, 

         

             Vakıa'nın tecellisi  insanı şu hale getirir.

         Bir boşlukta bir arayış içindeler. 

            Neyi arıyorlar?

         Neyi arıyorlar? 

            Neyi aradıklarını da bilmiyorlar.

 

         İşte o aradıkları Vakıa’nın yükseltme tecellisi, o insana çarptığı anda tecelli eder ilmi bırakır. 

Bakın her şeye sosyal hayata dahi tecelli eder. 

Her şeyde Vakıa vardır.

       İşte yeryüzündeki kardeşlik böyle kurulacaktır.

insanlar ancak böyle kardeş olur.

 

www.Caferiskenderoglu.com.tr