RAHMAN suresi Ayet 3 Halakal insan

25.05.2016 01:09

RAHMAN suresi Ayet 3

Halakal insân

Rahmân Suresi 3. Ayet harekeli arapça

Rahmân Suresi 3. Ayeti kelimelerinin anlamı

 
halaka
: yarattı
 
el insâne
: insan
 

 

Rahman Suresi 3. Ayetinin tefsiri (meali)

3-    Halekal insan

“ İnsanı yarattı.”
Allah’u Teala elest gününde nur bedendeki insanları, önce Adem’in bedenine zürriyet olarak yerleştirmiştir. Bu insanlara da Rahman istiva etmiştir. Her insan az önce bahsettiğimiz gibi vahyini almıştır. Daha sonra Adem bedeni Allah’u Teala’nın ol emriyle bir anda trilyonlarca Adem olarak zuhur emiştir. İkinci bir ol emriyle o trilyonlarca Adem’in bedenlerinden eşleri, bir anda o bedenlerden zuhur etmiştir. Çünkü “biz her şeyi çift çift yarattık.” ayeti gereği Adem ve eşinin tek olması mümkün değildir. Sonraki aşamalarda her Adem kendi sülbünün yerleşeceği cennetlere yerleşmiştir ve ardından cennet alemlerinden tekamül eden Ademler ve eşleri kendi nesillerini yayacakları gezegenlere indirilmiştir ve bu olay Allah katında her an tekrarlanmaktadır. Yani ilahın huzurunda her an elest hitabı, her an yeni âdemler ve eşlerinin yaratılması her an cennetlere indirilmesi ve her an gezegenlere indirilmesi devam etmektedir. Bu devinim Rahman suresinin 29. ayetinde anlatılmaktadır ve bu devinim Allah’u Teala’nın dilediği kadar sürecektir. Ayetlerden anlaşıldığına göre kainatın genel kıyametinde Allah’u Teala yaratma halini başka bir şekle döndürerek insanlık alemini yepyeni bedenlerle yaşayacağı cennetler ve cehennemlere yerleştirecektir. Ancak yine Rahman suresinin 29. ayeti gereği Allah’u Teala’nın her an bir şende yaratma hali devam etmektedir. Her şeninde yeni bir evren yaratır ve bu evrenlerin içini başta İnsan olmak üzere çeşitli galaksiler, gezegenler, yıldızlar ile donatır. Ve bu galaksiler içerisinde İnsan yaşamına uygun olarak yarattığı gezegenlere her an sayısız Adem gönderir. Allah dilediğini yapar. Bu konudaki birçok hadis-i şerif maalesef kitaplardan kaldırılmıştır. İnsanların nefsine hitap eden hadisler uydurulmuştur. İlim içeren hadisler gizli eller tarafından örtülmüştür. Ancak çok eski alimlerin kitaplarına geçmiş bazı hadisler vardır. Muhyiddin Arabî hazretlerinin Dürri meknun kitabında ademlerle ilgili şöyle bir hadisi şerif yer almaktadır:
“Hazret-i Ali (r.a) Resulullah’a Arş’ın ululuğundan sual sordu. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurdu:
’ Ya Ali! Öyle ulu şeyden sual sordun ki. Ya Ali! Arşın üç yüz altmış bin ayağı vardır. Her ayağın arasında üç yüz altmış bin alem vardır. Her alemin içi meleklerle doludur. Onlar, Hak Teala’ya gece ve gündür istiğfar ederler. Sevabını Ebu Bekir’e Ömer’e ve Osman (r.a)’a bağışlarlar. Ya Ali! Yine üç yüz altmış bin alem vardır. üç yüz bin ayağının altında içi insan doludur. Hak Teala, onları sevmeyenlere lanet etmelerini emretmiştir.’”
Bu hadiste de anlaşıldığı gibi şu an var olan kainatımızda milyarlarca gezegende İnsan yaşamaktadır. Ve bu gezegenler çok çeşitli bitki ve hayvanlarla, denizlerle ve ırmaklarla tezyin edilmiştir. Ve bu ademlerin nesillerinde  bizden teknik olarak bizden çok çok ileride ve geride olanlar mevcuttur. Bu konuda kitabımızın Hz Peygamberimizin kainattaki Peygamberliği bölümünde detaylarıyla değineceğiz.

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78