Rahman Suresi 29-Allah cc her AN yaratma halindedir, her-an-sendedir

04.06.2015 09:03

Rahman Suresi 29 O Her An Şen dedir

 Yes’ eluhu men fis semâvâti vel ardı, kulle yevmin Huve fî Şen’in.

 

Allah Celle Celaluhu her AN yaratma halindedir.

 

Eğer genel kıyametler koptu ise, Rabb’imizin huzuruna tekrardan ona ait bir isim olarak dönebildiysek.  Onun ikram ettiği isim olarak sizi kendisine kabul buyurmuşsa ve o isme vermiş olduğu güç ve kudretlerle beraber, size vermiş olduğu renkle, size vermiş olduğu o ahenkle, o ses ve o güzel melodi ile beraber İLAHIN varlığında, sonsuz bir tezahür içersinde bir aşkın ve kendi esmalarına isimlerine onun güçlerine olan aşkını o isim ve güçlerinin İLAHA olan aşkı birbirlerinin içersinde sonsuz bir sevgi ile o sonsuz dönüşlerini ve sonsuz bir sevgi ile yeniden yaratılışlara yani her AN yeni yaratılışlara geçtiğini İnşallah fark edersiniz. Bunun adı da işte “Fena Fil İLAH’TIR”. “FENA FİLLAHTIR”.

 

Bu anlatılan yaratılış kesiksiz arka arkaya bir sorun olmadan sonsuza kadar devam ediyor. Halen de öyledir. Şimdi yine buradaki en büyük sır Rahman Süresinin 29. Ayeti kerimesidir. 

......

Allah’u Teâlâ her AN Şen’dedir, her AN yaratma halindedir. Her AN yaratma haliyle birlikteki sonsuz ilimlerinden, her yaratma halindeki yeni yeni Allah’u Teâlâ’nın ilimleri zuhura çıkar ve yarattığı kâinata, yarattığı evrene o yarattığı evren içersinde yaşayan yaşamayan canlı cansız her varlığa o ilimden nasipler ve kısmetleri kadar veya evren içersindeki görevlerini yerine getirecek kadar bilgiler ulaşır. Yani Allah’u Teâlâ’nın sabit ve sınırlı bir ilmi yoktur. Levh-i Mahfuzda kalan ilmi değil, Levh-i Mahfuz dahi her AN yenilenip tazelenmektedir.

            Allah’u Teâlâ’nın her AN ki Şen’inde her AN ki yaratma halinde sayısız, bizim bilemediğimiz insan öğrenemediği, Rabbimizin bize öğrettiği ilimlerin dışında öğrenemediğimiz nice ilimleri Levh-i Mahfuza yansımaktadır.Halen de öyledir. Şimdi yine buradaki en büyük sır Rahman Süresinin 29. Ayeti kerimesidir.

.....

 

Burada “AN” Diyor ama “AN” bile zamana tabi olduğundan o zamansızlık ortamında yaratma halinde.

Bu ne demektir?

Her AN bir hitap var.

Her AN İlahın Zatından Zatına tecellisi var.

Her AN AMA’ya karışmak var.

Yani yaratıldığımız ana dönmek,

Daha doğru Allah’ın esmalarının tecelli etmediği haline yani AMA’sına

Her AN dönüş.

Her AN AMA’dan zuhur ediş var.

Sonsuz bir AMA,

Sonsuz bir yaratılış var.

Allah Celle Celaluhu her AN yaratma halindedir.