ki büyük kristal sualtı piramiti Bermuda Şeytan Üçgeni merkezinde bulundu.

11.05.2015 21:27

2 Büyük sualtı piramiti Bermuda Şeytan Üçgeninin merkezinde bulundu

iki büyük kristal sualtı piramiti Bermuda Şeytan Üçgeni merkezinde bulundu.

Sonar ile oceanographer Dr. Meyer Verlag dev Cam piramitin 2000 metre derinlikte bulunduğunu açıkladı. Bilim adamları cam piramit devlerin, kristal benzeri maddelerden yapılmış olduğunu belirlediler. Bu piramitler Mısır'daki Keops Piramitlerine göre neredeyse 3 kat daha büyükler.

Ayrıca merkezde piramitlerin sırları hala çözülememiştir. Bu piramitler bermuda şeytan üçgeninin merkezinde bulunuyor.  Bermuda Şeytan Üçgenindeki garip kaybolmalar ilişkili olaylara ışık getireceğini inanıyor. Bahama’lar  da yapılmış bir basın toplantısında, bilim adamları piramitlerin tam koordinatları ile ilgili bir rapor sundular ve kullanılan teknolojinin modern bilimin bilmediği bir teknoloji olduğunu açıkladılar. Daha detaylı bir çalışma ile bizim hayal bile edemediğimiz sonuçlar elde edilebilir. Son derece önemli bir keşif!  Kim bu yapının mimari kim? Sualtında böyle bir yapıyı kim veya kimler inşa etti.? Hangi teknoloji ile inşa etti? Daha cevabını bekleyen bir çok soru var.

Kutup değişimi sırasında kaybolan arazi üzerine inşa edilmiş olabilir mi?

Bilim adamları birkaç yüz yıl önce Bermuda Şeytan Üçgeni alanı altında sular derinliğinde  Atlantis, yani piramitlerin halkının bir zamanlar yaşadığı merkez olarak kabul  ediyorlar veya onlar için bir besleme deposu olarak denizin içinde inşa ettiklerini savunuyorlar.

Zamanla yapılacak detaylı bir çalışma ile yeni sonuçlar ancak elde edilebilir.

Bilim adamları tüm verileri işlemiş ve şimdi zeminin pürüzsüz olduğunu kiristal cam veya buz gibi görünen bir yapının varlığını keşfettiler. Keops piramitlerinin neredeyse 3 katı boyutu vardır. Bu sansasyonel bulgulur ve Florida'da bir konferansta tartışıldı.

piramit mevcut arkeolojik teorileri yeniden tartışmaya aştı.

Başlangıçta 60s bir doktor tarafından belirlenen bu dev yapı, bağımsız Fransa ve ABD'den dalış ekipleri tarafından doğrulandı.

Bu keşif dünyada bilim adamları tarafından hayretle karşılandı. Bazıları bu keşfi yok sayacaklar.

Atlantis eski şehir devleti gerçekten var mı? Bermuda Şeytan Üçgeni hakkında kayda değer bir yaklaşım olabilir mi?

Kristal piramit özellikleri

Atlantis; Bazı teoriler de ada ülkesi, kristal enerji piramitleri yapmışlar, ya da kristal maddelerden enerji üretimini gerçekleştirdikleri var sayılıyor.

Böyle bir şey üretmeleri mümkün mü? Bu gücü nasıl dağıtmışlar?

Experiemente doğal elektrik kondansatör gibi gücü toplar ve onun etrafında depolar eğilimi şekilde o yıllarca önce yapılmış. daha büyük kapasiteli piramit, gücü bu depoda toplamak için Piramidin konfigürasyonu da önemlidir. Ayrıca gücünü artırabilir bir kristal veya kristal tepe yaparak.

 

 

 

Kristal, uzun bir akım çeker olarak bilinen ve doğal piezoelektrik özelliklere sahiptir. Daha önce Radyolar radyo dalgalarından germanyum kristalleri kullanılarak ve elektrik sinyallerine dönüştürüldü.

 Piramitler kuvvetleri araştırmacılar piramitleri forma içsel olduğunu söylüyor. Bu elektrik güçleri için bir enerji pick-up ve amplifikatör olarak işlevini gösteren bir mimari olduğunu düşünüyorlar.

Kaynak: https://www.endalldisease.com