İhlas Suresi

20.08.2014 22:43

Fihibismillahi, 

Bismillahirrahmanirrahim

İhlâs Suresi 
Bismillâhirrahmânirrahîm.

1. Kul huva(A)llâhu ehad(un) 

2. (A)llâhu-ssamed(u) 

3. Lem yelid velem yûled(u) 

4. Velem yekun lehu kufuven ehad(un) 

 

İHLAS SURESİNİN LEDDÜNNİ SIRRI
 

Aziz ve Alim olan Allah cc ama da iken, sonsuz kudretleriyle, sonsuz hikmetleriyle dolu sayısız esmasından, aşkın ötelerinde ilahi sevgi ve muhabbeti ile varlığında bilinçlendirdiği sevgilisi, Habibi derecesine amada yükselttiği varlığı defalarca övüp, Muhammed (sav) ismini ona bahşettiği anda, henüz zatından zatına tecelli etmeden önce Habib'ine ilk vahyi şöyle olmuştur Biiznillah:

"KUL" (deki) yani "seni ilk bilinçlendirdiğim şu andan itibaren seninleyim ve ebediyen yaratacağım bütün âlemlerde dilediğim kudretlerimle destekleyeceğim."

"HUVALLAHU AHAD" "zatımdan zatıma tecellimden sonra halifem olarak senden sonra senin için yaratacağım tüm âlemlere ve âlemlerin içindeki hayat vereceğim tüm mahlukatıma ve hayat vermediğim tüm cemadatıma, istiva edeceğim yerlere ve göklere AHAD sınırı olmayan tek olduğumu tebliğ et. Öyle bir tek ki bir sayısı dahi katımda sınırlı kalır.

"ALLAHÜSSAMED" Elan (halen, hal-i hazırda) ama' dasın tüm kuvvet kudret ve sonsuz sayıda esmalar benimdir ve her esmam tasavvur edemeyeceğiniz sonsuz melekelere sahiptir ki esmalarım dahi ben İLAH a tabidir dilediğimi dilediğim halde zuhur ettiririm. Yaratacağım sen dâhil her şey bana muhtaçtır. Bununla beraber ben hiçbir şeye muhtaç değilim. ki buna ilk şahit olarak seni yaratacağım ve senden sonra yaratacağım har varlığa tebliğ et.

"LEM YELİD" herhangi bir şeyden doğmadığıma âmâda sana vermiş olduğum bilinçle ilk şahitsin. yaratacağım tüm mevcudata halifem olarak tebliğ et sen olmasaydın o alemleri yaratmazdım.
"VE LEM YÜLED" doğurmadığımın da ilk şahidi sensin bununla beraber zatımdan zatıma tecellimde yaratacağım her görünen ve görünmeyen varlık isim ve sıfatlarımdan oluşacaktır.şu anda onu müşahede etmektesin.

"VE LEM YEKÜN LEHÜ KUFUVEN AHAD" Zatımdan zatıma tecellimde yaratacağım tüm kâinatın ve içindeki her türlü canlı cansız varlığın ben AHAD olan İLAH esmalarımdan yarattığımın da ilk müşahedecisisin yarattığım her varlığa AHAD ın eserleri olduğunu tebliğ et ve kainatın efendisi her varlığın yaratılış sebebi ol.
( Allah celle celaluhu zatından zatına tecelli ettikten sonra yarattığı her varlığa canlı cansız her şeye nurunalanur bedenlerdeki insanlara meleklere cinlere yerlere göklere kainata zamanlara tüm alemlerdekilerine Allahtan almış olduğu bu vahyi ta o zamanlara da tebliğ etmiştir bu sebeple dünyada ve kainattaki gelmiş her peygambere gelen suhuf ve kutsal kitaplarda ihlas suresi mevcuttur. İhlas suresi aynı zamanda ALLAHU TEALA' NIN EL'AN amada olduğunun delilidir. Beden âleminde Allaha iman etmek İHLÂS suresini kalbine işlemektir bunun için 3 İHLAS 1 FATİHA KUR'AN'DIR.

CAFER İSKENDEROĞLU