Dunyamizin kiyameti ne zaman?

06.09.2014 04:41

Dünyamızın kıyameti ne zaman

Cevap7. Dünyamızın kıyameti ne zaman?

 

Allah katında zaman yoktur zamanlar kainat ve içindekiler için yaratılmıştır. Allahu Teala, yaratılışı ve kıyameti zamana bağlamıştır. Allah’ın Dehr (zaman) sıfatı yaratılan zamanla aynı değildir. Yaratılan zaman türleri Dehr sıfatının emrindeki sanal zamanlardır. Aslında yaratılış ve kıyametler olup bitmiştir şu an yaşadığımız devre için bunu söylüyorum. Ancak kainat ve biz zamana bağlı olduğumuz için olup biten yaratılış ve kıyameti algılamamız bu şekildedir. Kabirdeki bir ölünün zamanı daha yavaş geçer ölü bir kimse zamanı çok yavaş algılar yani Allah katındaki devrelerden birgün elli bin yılımıza tekamül ettiği gibi kabir alemindekilerin zamanı bunun tersidir yani dünya hayatındakilerin bir günü kabirdekilerin binlerce yılına yakındır.  Velhasıl kıyamet Allah katından yola çıkmıştır. Bu hal bizim zamanımıza göre vuku bulacaktır. Ancak sanıldığı gibi kainatın kıyameti önümüzdeki yüz yada ikiyüz yıl içerisinde olmayacaktır. Kainatın daha uzun bir yaşam süreci vardır.

Dünyamızın kıyametinin kopması üzerinde yaşamın tükenmesidir. Bu süreci Resulullah Efendimiz şöyle bildirmiştir.

“Ahir zamanda zaman ınkıtaya (kesintiye)uğrar. Bir yıl bir ay gibi, bir ay bir hafta gibi, bir hafta bir gün gibi, birgün bir saat gibi, bir saat ise hurma yaprağını yanıp bitmesi gibi biter.”

Resulullah Efendimiz bir başka hadsi şerifinde şöyle buyurmuştur.

“Ümmetimin ömrü bin beşyüz yılı geçmez”

Şimdi bu hadislerin manalarını açarsak şöyle bir sonuç çıkar.

Şuan 2012 yani1433 hicri yılındayız yani Resulullah Efendimizin bildirdiği zaman göre ümmetin 1500 – 1433 = 67 yıl ömrü kalmıştır. Yukarıdaki zamanın ahir zamanda kesintiye uğradığını bildiren hadisi şerife göre incelersek ümmetin gerçek zamanı ortaya çıkacaktır. Ahir zamanda bir yıl bir ay gibi ise 67 x 12 = 804 yıl ümmetin ömrü kalmıştır. Bu hesaba göre dünyada İslamın daha 804 yıl azalarak yaşanacağı gerçeği anlaşılıyor daha sonra yeryüzünde Allaha inanan kalmayacak bu süre esnasında dünyanın ekolojik dengesi tamamen sarsılacak dünya çölleşecek hayvanların nesli bitecek, atmosfer dahada incelecek ve dünyada İnsan türüde yok olacaktır. Böylece dünya üzerindekilerin lokal kıyameti yaşanmış olacaktır.