Altı gunde yaratilis

05.02.2015 11:02

6 GÜNDE YARATILIŞIN

3 GÖRÜNMEZ ALEM SAFHASI

3. Görünür alem safhası olmak üzere aktı aşamadır.

www.caferiskenderoglu.com.tr sitesinden alıntıdır.

 

1.  "NURUN ALA NUR BEDENLER" VE ŞAHİTLİK ALEMİ

 

"HATIRLA Kİ RABBİN MELEKLERE; BEN YERYÜZÜNDE BİR HALİFE YARATACAĞIM" DEDİ. (Bakara/30)

-         Cenab-ı Allah, İnsanı hiçbir mahluka vermediği şerefle evrenin yaradılışına şahit tutmak için IŞIK BEDENDE yaratıyor. (Tüm gelmiş gelecek tüm insanlar bu milyonlarca yıl sürecek inşa'aya daha ol emri verildiği ilk andan itibaren şahitlik yapıyorlar. O yüzden cismani bedeninden ışık bedenine dönen insanlara  o alemi tekrar hatırlama donanımına geldikleri için ŞAHİTLİK makamı veriliyor.)

Ayrıca yaradılışın bu safhasında ısı ve ışık aklın alamayacağı kadar yüksek olduğu için insan dünya hayatında imtihana tabi tutulacağı düşük cismani halinde henüz değil de "nurun ala nur" gibi en yüce bedende bulunuyor.

 

"KIYAMET GÜNÜNDE BİZ BUNDAN HABERSİZDİK DEMEYESİNİZ DİYE RABBİN ADEMOĞULLARINDAN, ONLARIN BELLERİNDEN ZÜRRİYETLERİNİ ÇIKARDI, ONLARI KENDİLERİNE ŞAHİT TUTTU VE DEDİ Kİ; BEN SİZİN RABBİNİZ DEĞİL MİYİM?. (ONLARDA), EVET BUNA ŞAHİT OLDUK" DEDİLER.) (A'raf/174)

 

ENERJİ-ÖZATEŞ 

Yaratılışın ikinci aşaması birinci aşamada oluşan çok yüksek ışık ile ısının Evren içinde genişlemesiyle ışık taneciklerinin belirli bir oranda soğumaya başlamasına sebep olmuştur. Bu süreçte IŞIK TANECİKLERİ BİR ARAYA TOPLANIP enerji taneciklerini oluşturmuştur.

Bu enerji tanecikleri Kuran'ı Kerim'de "ÖZ ATEŞ" ve "DUMANSIZ ALEV" olarak ifade edilmiştir. Astrofizik bilim dalı ileri sürdüğü BİNG BANG (Büyük patlama)teorisinde de ENERJİNİN IŞIK TANECİKLERİNDEN oluştuğuna yakın açıklamalarda bulunmuştur.

 – Enerji aşamasında yaratılanlar cinler ve ŞEYTANLARDIR!.. Bu sebeple cinler ve Şeytanların bedenleri ENERJİDİR:

 

 – Şeytan Yaratılışın birinci aşamasına (kategorisine) şahit tutulmamıştır. Dolayısıyla İnsanın birinci aşamadaki/kategorideki YÜKSEK YARATILIŞINI VE İLMİ DURUMUNU bilmediği için aceleci ve haddini bilmeyerek 3. KATEGORİDE CESED HALDE GÖRDÜĞÜ ADEM'İ BAZ ALARAK TERBİYESİZLİK ETTİ. OYSA ALLAH HİÇ BİR MAHLUKUNUN BİLMEDİĞİNİ BİLENDİR! ONUN EMİRLERİNDE AKLIN HAYALİN ALMADIĞI BİR SIR VE BU SIRRA BİNAEN HİKMETLER DE VARDIR.

 

Şeytan bu ahmaklığının ve cahilliğinin acısını da Allah'ın dünya imtihanına binaen müddet verilerek düşman olarak geçirmekte ve kadrosunu genişletmeye çalışmaktadır.

Şeytan'ın ve taraftarlarının Evren'in ve kendilerinin yaratılışına şahit tutulmadıklarını

 

CENAB-I MEVLA:

"BEN ONLARI (İBLİS VE SOYUNU) NE GÖKLERİN VE DE YERLERİN YARATILIŞINA ŞAHİT TUTTUM. BEN YOLDAN ÇIKARANLARI YARDIMCI EDİNECEK DEĞİLİM" (Kehf/51)  bu ayetle bizlere bildiriyor.

 

3. KUARKLAR (BALÇIK SAFHASI)

 

Allah'ın ZATINDAN ZATINA tecellisi uzay boşluğu içersinde genişlerken ışık tanecikleri birleşerek, enerji taneciklerini oluşturmuştur. ENERJİ TANECİKLERİ DE BİRLEŞEREK İNSANIN FİZİKSEL BEDENİNİN EN KÜÇÜK YAPISI olan KURAN'I KERİM'DE İFADE EDİLEN SÜZÜLMÜŞ ÇAMURU BALÇIĞI OLUŞTURMUŞLARDIR. BALÇIĞIN ASTROFİZİK'TEKİ KARŞILIĞI KUARK'TIR!!!

KUARKLAR (balçık); Elektron, Proton, ve Nötron gibi yapıları meydana getiren yapı taşlarıdır.

 

 – Üçüncü aşamada Hz.Adem'in (A.S.)  FİZİKSEL VÜCUDU yaratılmıştır. Aynı zamanda evrendeki gezegenlerin ve evrendeki bütün varlıkların oluşumunun başlangıcıdır. Bu sebeple insan yaratılış özellikleriyle EVRENE MODEL olmuştur.

 

"ALLAH İNSANI ÇAMURA BENZEYEN BİR BALÇIKTAN YARATTI." Rahman/14

Burada anlatılan balçığı meni ile bir tutamayız çünkü Hz.Adem bir ana ve babadan yaratılmamıştır.  CENAB-ı MEVLA tarafından vasıtasız yaratılmıştır.

Üçüncü aşamada fiziksel bedenin yaratılmasının sebebi IŞIĞIN VE ENERJİ SAFHALARININ yoğunlaşması sebebiyledir.

 

 – Üçüncü Aşamada insanın fiziksel bedeninin yaratılması ALLAH'IN "OL" emriyle atom elemanlarını meydana getiren parçacıklarla (balçık) başlayıp atomlara,

Elektron

 

ATOM safhası

 

MOLOKÜL safhası,

 

Atomdan  MOLOKÜLLERE, MOLOKÜLLERDEN 

 

6.HÜCRE TUĞLALARINA dönüşerek tamamlanmıştır.

 

YARATILIŞIN 6 GÜN SIRRI

 

3 GÖRÜNÜR ALEM SAFHASI biraz daha anlatalım. 

 

4.  ELEKTRONLAR

 

Hücreler ve bu hücrelerden inşa edilen canlılar ile yaradılış tamamlanmıştır.

 

Birinci, ikinci, üçüncü günler (kategoriler) BATINDIR. Çünkü maddenin alt yapılarını oluştururlar. Ancak elektrondan sonrası ELEKTRON MİKROSKOPLARIYLA görülebildiğinden atom ve üst yapılar (molekül ve hücre) görüle bilinir.

 

-  Dördüncü günde/kategoride UZAY BOŞLUĞUNU ATOMLAR doldurmuştur. Her atom modeli oluşturacağı İLAHİ EMİRLE, elektron, nötron ve proton sayısına ulaşır. Dördüncü aşamada atomların her biri İLAHİ EMİRLE-PROGRAMLA/formatla YAPILANDIRACAĞI VARLIĞI ŞEKİLLENDİRMEYE BAŞLAR.

 

5.    ATOMLAR

Bu aşamada DA ATOMLAR; ÜZERLERİNE YÜKLENEN İLAHİ PROGRAMLA MOLOKÜLLERİ OLUŞTURURLAR. Bu aşamada EVREN' deki düzen artık şekil almaya başlar. Genişleyen EVREN' DE vücut kazanmış yapılar şuurlu olarak birleşirler. Günümüzde bilim DNA moleküllerinin oluşturacağı yapıların BİLGİSİYLE DONATILDIĞINI keşfetmiş, inkar edememiştir.

 

6. MOLOKÜLLER VE HÜCRE

Altıncı günde; ışık yapı-enerji yapıyı, enerji yapı – balçık/kuark yapıyı, kuark yapı-atomları, atomlar-molekülleri, MOLOKÜLLER DE HÜCRELERİ oluşturmuştur. Evrendeki her varlık hücrelerin birleşmesinden sonra ferdiyet ve fiziksel vücut kazanırlar. VARLIKLAR BU AŞAMADAN SONRA GENEL İSİMLERİNİ ALIRLAR: insan, bitki, hayvan, taş, toprak, su, maden, gezegen...)

 

 

Altıncı günde; ışık yapı-enerji yapıyı, enerji yapı – balçık/kuark yapıyı, kuark yapı-atomları, atomlar-molekülleri, MOLOKÜLLER DE HÜCRELERİ oluşturmuştur. Evrendeki her varlık hücrelerin birleşmesinden sonra ferdiyet ve fiziksel vücut kazanırlar. VARLIKLAR BU AŞAMADAN SONRA GENEL İSİMLERİNİ ALIRLAR: insan, bitki, hayvan, taş, toprak, su, maden, gezegen...)

 

 – Altıncı aşamadan sonra yaratılmış olan canlı cansız her varlık hangi tür bedene sahip olursa olsun, (ışık beden/melekler, enerji beden/cinler ve şeytanlar ve FİZİK BEDENE SAHİP İNSAN dahil her varlık aynı zamanda sondan başa doğru ASILLARINA DÖNME YOLCULUĞUNA başlamıştır!

 

YARATILIŞ ANINDAKİ TESBİHATLAR/FREKANSLAR

Varlıkların yaratılışın kaynağı,ALLAH'IN ZATINDAN ZATINA TECELLİYATININ ilk anlarında oluyan çok şiddetli IŞIK olup VARLIKLAR, 6 aşama/kategori geçirmesine rağmen neden renkleri-tatları ve şekilleriyle birbirlerine benzemiyorlar?

Çünkü varlıklar/masiva IŞIKTAN BAŞLAYIP HÜCRE OLUŞUMUNA KADAR OLAN 6 kategoride de farklı sayıda ve farklı isimlerle/esmalarla (bu isimlerin tamamı LEVH-İ MAHFUZ' DA muhafazalıdır) ve farklı hızlarla ALLAH'IN ESMASINI zikrederler.

"GÖKLERDE VE YERDE BULUNAN HERŞEY ALLAH'I TESBİH ETMEKTEDİR.

O, AZİZ'DİR, HAKİMDİR." (Hadid, 1)

"göklerde ve yerde olanların hepsi ALLAH'I tesbih etmektedir. O, üstündür HİKMET sahibidir." (Haşr/1)

 

O halde yaradılışın ilk anından itibaren sonsuza yayılan TECELLİYAT, sayısız tesbihatı da beraberinde başlatmış ve halen sonsuzluk içersinde yine kendi zatını tesbih etmektedir.

 

 - Bugünkü ilimle enerji taneciklerinden fiziksel yapıya geçişin en küçük parçası KUARK'tır. Bu parçacıkların çapı yayınlamış oldukları dalga boylarıyla yaklaşık olarak ölçümlenmeye çalışılır. BU DALGA BOYLARI O PARÇACIĞIN ALGILANAN FREKANSIDIR, YANİ TESBİHATIDIR! Her insanın de kendine has tesbihatı vardır, kokusu, rengi, parmak izi vs. Bu tesbihatla yani yaydığı dalga boyuyla ilgilidir. İnsan sağlam bir mümin olup kendine has esmasını bilip daimi zikre ulaşsa IŞIK BEDEN HALİNDE EVRENDE SEYAHAT EDEBİLİR!

 

Kıyamet vaktinde ise

Bu aşamada yaratılış tersine dönecek; yaratılan her varlığın tesbihatı geriye doğru akarak ilk yaratılıştaki çok şiddetli ısı ve ışığın oluştuğu haline gelecek ve kıyamet kopmuş olacaktır.

 

"O GÜN GÖKYÜZÜ ERİMİŞ MADEN GİBİ OLUR" (Mearic/8)


Devamını oku: https://www.kardesimkuran.com/blog/

 

Bu aşamada yaratılış tersine dönecek; yaratılan her varlığın tesbihatı geriye doğru akarak ilk yaratılıştaki çok şiddetli ısı ve ışığın oluştuğu haline gelecek ve kıyamet kopmuş olacaktır.

 

 

"O GÜN GÖKYÜZÜ ERİMİŞ MADEN GİBİ OLUR" (Mearic/8)

 

 

Kısaca yaratılışı özetlersek böyle.

 

Dinlerin, peygamberlerin ve alimlerin gelişinin tek amacı İnsanların çok büyük çoğunluğunun tek başına hatırlayamadığı halimizi hatırlatmaktır. Buna Kuran da bir çok ayetinde işaret ediyor. "Hatırla ki" diyor. Hitabının altında yatan hakikati hatırlatmaktır. 

İnsan ancak yaşadıklarını hatırlar.