Allaha kimler davetçi olabilir?

24.08.2014 00:22

Allaha kimler davetçi olabilir?

 

 

Allah'a ancak basiret üzere davet eden kişi davetçi olabilir , zan üzere davet edip zanna göre hüküm veren biri Allah'a davet edemez ! 

Böyle insanlar, Allah'ın Muhammed ümmeti adına genişlettiği imkanları daraltırlar. Allah ise böyle yapanların işlerini ahirette daraltır, kıyamet günü onların sorgu ve hesabını zorlaştırır. Onlar herhangi bir hadisede sıkıntıyı ortadan kaldırmak üzere mezhep değiştirmeyi zorlaştırır ve böyle bir davranışın dinle oynamak demek olduğunu zannederler. Halbuki bu görüş nedeniyle kendilerinin dinden çıktıklarını bilmezler. Allah Teala'nın şeriatı daha geniş, hükmü daha genel ve faydalıdır.

Fütuhat - c15,s218 - Muhyiddin İbn Arabi (k.s.)