Allah Katında zaman nasıldır?

24.08.2014 00:05

Allah Katında zaman nasıldır?

Allah katında zaman yoktur.

Geçmişler ve gelecekler Onun emrindedir.

Zaman yaratılmıştır. Allahu Teala kainatı ve içindekilerini yaratırken zamana bağlamıştır her varlık zamana tabi olmuştur.

Yaratılmışlar genel olarak ikiye ayrılır. Soyut yaratıklar ve somut yaratıklar,

Soyut yaratıklar: Zaman. zaman kapıları, melekler, akıl, gibi gözle görülemeyen varlıklardır.

Somut yaratıklar; kainatın içinde görülebilen her varlıktır.

Allahu Teala kainatı yarattıktan sonra kainatta var olan , soyut ve somut her varlığı kendi zatına halife olarak yarattığı İnsanın emrine vermiştir.

“. Hatırla ki Rabbin meleklere: Ben yeryüzünde
bir halife yaratacağım, dedi…”

Bakara suresi-30

Allaha halife olmak, Allahu tealanın İnsana vermiş olduğu yetki ve sınırlar içerisinde kainata hükmetmek ve kainattaki her varlığı nimet olarak bilip yerine göre kullanmaktır.

Allahu Teala nın kainattaki her varlığı İnsanın emrine vermesinin delili aşağıdaki ayettir.

“O, göklerde ve yerde ne varsa hepsini, kendi katından (bir lütfu olmak üzere) size boyun eğdirmiştir. Elbette bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır.”

Casiye suresi -13

---CAFER İSKENDEROĞLU---