Alemlere Rahmet olan Fatiha Suresi İnsanlik alemine neyi hatirlatir?

09.09.2014 05:40

Alemlere Rahmet olan Fatiha Suresi insanlık alemine neyi hatırlatır?

 

Yüce RABBİMİZ biz insanlara yaratılışımızdan kıyamete, hatta sonrasına kadar her şeyi gösterdi. Takdir buyurduğu  kadar ilimlerle tezyin etti. Sonra ALLAHU Zülcelal biz insanlardan ahit aldı, ahitleştik. Hemen orda Yaradanımıza  ilk defa orada öğrendiğimiz Besmele ile şöyle yalvardık.

“BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM”

“ELHAMDÜLİLAHİ  RABBİL ALEMİN” yani bizlere esmalarının nurlarından yarattığın için, bizlere bahşettiğin hayat ve ilim lütufların için, yarattığın tüm alemlerin RABBİ olan yüce zatına sonsuz Hamd ederiz.

“ER RAHMAN ER RAHİM” Alemlere RAHMAN sana sığınanlara RAHİMSİN..

“MALİKİ YEVMİDDİN” bu gün biz kullarına senin RABBİMİZ olduğunu, öğrettiğin gün öyle bir gün ki bütün yarattığın alemleri ihata eden o ihatanın içerisinde bütün yarattıklarının sana döneceği gündür. Ve bu günün sahibi sensin..

“İYYAKE NA’BÜDÜ VE  İYYAKE NESTAİYN” ancak sana kulluk ederiz ve ancak senen yardım dileriz.

“İHDİNAS SIRATEL MÜSTAKİYM” Biz kullarına burada öğrettiğin hidayet verdiğin yolundan ayırma.

“SIRATELLEZİNE EN’AMTE ALEYHİM ĞAYRİL MAĞDUBİ ALEYHİM VE LEDDALLİYN” Burada sayısız ilim ve nimet verdiğin yoldan ayırıp, delalete uğrayanlardan eyleme.

İşte FATİHA suresi bize elest gününden kalmıştır. ALLAHU Zülcelal o gün huzurundan bizleri kendi hayatlarımıza gönderirken FATİHA suresiyle uğurlamıştır. Tüm gelen Peygamberlerin suhuflarında ve getirdiği kutsal kitaplarda FATİHA suresi vardır ALLAH cc kullarına elesteki ahdini hatırlatak için insanlara Rahmetiyle göndermiştir. İnsanlık için FATİHA suresi Rahmettir, Resullullah  Efendimizde sav bu sureyi şerifi vahy olarak alıp ümmetine her namazın rekatlarında okuyarak bu surenin önemini ayrıca öne çıkarmıştır.

Sizlere Allahu Tealanın merhametinin gazabından çok fazla olduğunu anlatmaya çalıştım.

Allahu Teala şöyle buyuruyor;

“Rahmetim gazabımı geçti”

Kuranda ceza günü yoktur. Hesap günü vardır ancak İnsanın hesabı Allahın rahmetinde erir gider. Bu hal, ibadetlerimizi bırakalım anlamına gelmez, aksine sizi çok çok seven yaratıcınıza daha üstün bir sevgiyle bağlanmanızı gerektirir.