1400 Yıldır Açılmayan Hz.Muhammed'in Sancağı: Ukab -Tarık Yıldızı - Mehdi Alameti

16.11.2014 20:42

1400 Yıldır Açılmayan
Hz.Muhammed'in (SAV) Sancağı: 
Ukab (Tarık Yıldızı) - Mehdi Alameti

 


 

Bir topluluğun en önemli sembollerinden biri bayrak ve sancaktır. 
Her ikisi de, en küçük birimden en büyük birime kadar o topluluğu sembolize eder… 
Sancaklar arasında bir sancak vardır ki taşıdığı anlam ile ve önem ile diğer sancaklardan ayrılır. 
1400 yıldır İslam'ın sembolü olan bu sancak, Hz. Muhammed'in Ukab isimli emaneti olan Sancak-ı Şerifi'dir.

 

HZ. PEYGAMBER (SAV) HER KATILDIĞI SAVAŞA UKAB İLE GİRMİŞTİR.
Arap kabileleri arasında sancağın yere düşmesi yenilmek anlamına geliyordu. 
Böyle bir şey olduğunda askerler mağlubiyeti kabul ederek dağılırlardı. 
Bu yüzden sancağı taşıyan kişi yaralandığında veya öldüğünde onu taşıyacak sonraki kişi belliydi ve hemen sancağı devralırdı.

 

Hz.MUHAMMED (SAV) KULLANILACAK SANCAKLARIN HEP BEYAZ OLMASINI EMRETMİŞTİ, ANCAK UKAB SİYAH RENKLİ İDİ. 
BU SANCAK'IN DİĞERLERİNDEN BAŞKA BİR FARKI DA YÜNLÜ BİR KUMAŞTAN YAPILMIŞ OLMASIYDI.

 

İslam öncesi, Kureyş kabilelerinde kullanılan bu sancak tüm Arapları birleştirici bir öneme sahipti. 
O dönemdeki tüm kabileler de, İslamiyet'in yayılması safhasında bu sancak altında birleşiyorlardı. 
Hz. Muhammed'in (SAV)  bu sancak dışında, ordusuna ait birçok sancak daha vardı ama Başkomutanlığa özel olan sancak Ukab'tı. 
İslamiyet'in yayılmasından ve Hz. Muhammed'in vefatından sonra dört halife bu şerefli emaneti almışlardı. 
Resmi kayıtlara göre daha sonra Emevi ve Abbasi halifelerine intikal eden sancak, MOĞALLAR'IN BAĞDAT'I İŞGAL ETMESİYLE ABBASİ HALİFESİ TARAFINDAN MISIR'A GÖTÜRÜLDÜ. 
UKAB, YAVUZ SULTAN SELİM HAN TARAFINDAN MISIR'IN ALINMASIYLA DA OSMANLILARA GEÇMİŞTİR. 
YAVUZ SULTAN SELİM, MISIR DÖNÜŞÜ SANCAĞI İSTANBUL'A GETİRMİŞ VE O TARİHTEN İTİBAREN Hz. MUHAMMED'İN EMANETİ OLAN UKAB, İSTANBUL'DA BULUNMAKTADIR.

 

Sancak-ı Şerif Osmanlı'ya geçtikten sonra savaşlarda kullanılması adet olmuştu. 
Ordunun savaş alanına çıkmasından bir süre önce Sancak-ı Şerif bulunduğu yerden çıkarılır ve hazırlık yapılırdı. 
Bu sancak, savaş alanlarına muhafazası ile birlikte götürülür ve sancaktarlar tarafından korunurdu. 
Sancak-ı Şerif'in ordu ile beraber olması çok büyük bir Şevk unsuru olarak kabul edilirdi.

 

Yüzyıllarca, İslam ahlakının bayraktarlığını yapan Osmanlı imparatorluğu, Sancak-ı Şerif'in İstanbul'a gelmesi ile büyük bir onura erişmiştir.

 

Hz. MUHAMMED'e ait, UKAB İSİMLİ SANCAK, BU ÖZELLİĞİNİN YANI SIRA ÇOK ÖNEMLİ BİR KONUNUN DAHA ALAMETİ VE MÜJDECİSİDİR. 
Hz. Muhammed bu Sancak'ın açılacağı zamanın, Kuran ahlakının yaşanacağı bir dönem olan ahir zamanın müjdesi olacağını bildirmiştir. 
Hadislerde şu şekilde bildirilmiştir:

 

Abdullah b. Şurefe'den rivayet edildi ki: 
MEHDİ'NİN BERABERİNDE SÜSLENMİŞ BİR HALDE Hz. MUHAMMED'İN BAYRAĞI OLACAKTIR (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiy-il Ahir Zaman, s.65) . 
Hz. MUHAMMED'İN (SAV) SOFTAN BAYRAĞI İLE ÇIKACAKTIR. 
O BAYRAK DÖRT KÖŞELİ OLUP, DİKİŞSİZDİR VE RENGİ DE SİYAHTIR. ONDA BİR HİCR (HALE) BULUNUR. 
O Hz. MUHAMMED'İN VEFATINDAN BERİ AÇILMAMIŞ OLUP MEHDİ ÇIKINCA AÇILACAKTIR
(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiy-il Ahir Zaman, s.23) .

 

ALAMETLERE GELİNCE; BERABERİNDE Hz. MUHAMMED'İN (SAV) GÖMLEĞİ, KILICI, SANCAĞI BULUNACAKTIR. 
O SANCAK Kİ Hz. MUHAMMED'İN VEFATINDAN BUGÜNE KADAR HİÇ AÇILMAMIŞTIR. 
MEHDİNİN ZUHURUNA KADAR DA AÇILMAYACAKTIR
(Kıyamet Alametleri, s.164) .

 

HZ. MEHDİ, Hz. MUHAMMED'İN BAYRAĞIYLA ÇIKACAKTIR. 
O BAYRAK DİKİLMEMİŞTİR, SİYAH VE DÖRT KÖŞELİDİR. Hz. MUHAMMED'İN (SAV) VEFATINDAN SONRA HİÇ AÇILMAMIŞ OLUP ANCAK HZ. MEHDİ TARAFINDAN AÇILACAKTIR 
(El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-i Mehdiy-il Muntazar, ss.41-42, 52, 54).

 

Hz. Muhammed'in (SAV) hadislerinde rengi, şekli, dikişi hakkında bilgi verilen sancak bugün Topkapı Sarayı'nda Kutsal Emanetler Bölümünde muhafaza edilmektedir.

 

Ahir zamanda ancak Hz. Mehdi tarafından açılacağı bildirilen bu Sancak'ın önemli bir özelliği de Hz. Muhammed'in "VEFATINDAN BUGÜNE KADAR HİÇ AÇILMAMIŞ" olmasıdır.

 

Tarihi kaynaklara göre; günümüze kadar Osmanlı İmparatorluğu da dahil olmak üzere hiçbir devlet tarafından, Hz. Muhammed'in zatına hürmeten açılmayan sancak, götürüldüğü savaşlarda ve törenlerde kılıfından dahi çıkarılmamıştır. 
1400 yıldır bu şekilde muhafaza edilen sancak Hz.Mehdi'nin gelişi ile İslam ahlakının hakim olacağı dönem olan ahir zamanda açılmayı beklemektedir. 
(En doğrusunu Allah bilir.)

 

UKAB/OKAB

 

Ukab (okab) Arapçada Toz,Duman ve Kartal Takımyıldızı anlamına gelir. 
Kartal Takımyıldızının diğer bir ismide "DENEB EL OKAB" DIR. 
Bu manada Hz. Muhammed sancağı Ukab, (Okab) kainatın içindeki risaletini ve Allah'ın (c.c) Halifesi olduğunun delilidir.

 

1400 yıl önce Hz. Muhammed henüz gökler keşfedilmemişken kendisi kainattaki bütün galaksilerin ve yıldızların ilmine sahip olduğunun delili olarak kainatın genel rengindeki siyah zemin üzerine yine bir gök cismi olan hilali koyarakzamanımıza ilmi bir mucize bırakmıştır.

 

Unutmayın ki kainattaki bütün gezegenlerin bağlı olduğu bir güneş vardır. 
Bu güneşin etrafında dönen her gezegen belli dönemlerde hilal şeklini alırlar. 
Bu sebepten Hz. Muhammed'in sancağının siyah rengi kainatı, hilalide bütün kainat içerisindeki gezegenleri temsil eder. 
UKAB'IN BİR MANASIDA "DUMAN"DIR. 
Kainat ilk yaratıldığında henüz gezegenler oluşmadan önce duman (gaz) halinde idi.

 

  

"SONRA DUMAN HALİNDE OLAN GÖĞE YÖNELDİ. 
GÖKLERE VE YERLERE İSTEYEREK VEYA İSTEMEYEREK GELİN DEDİ. 
YERLER VE GÖKLER İSTEYEREK GELDİK DEDİLER" Fussilet Suresi-11

 

Yine Hz. Muhammed (SAV) bugün kainat içerisinde kartal bulutsusu'da (Okab) yerleri ve gökleri temsil eden sancağının ahir zamandaki mucizesini ispat etmektedir.

 

AYRICA UKAB DÜNYAMIZ İÇİN ÖNEMLİ OLAN ÜÇ AYRI TAKIMYILDIZININ KUĞU(CYGNUS), VEGA(LYRAE), KARTAL (OKAB) YAZ AYLARINDA BİRARAYA GELEREK YAZ ÜÇGENİNİ OLUŞTURURLAR. 
BU YILDIZTAKIMLARININ LİDERİ KARTAL (UKAB) TAKIMYILDIZIDIR.

 

 


 

Kuğu takımyıldızı musevilik dinini temsil eder, Vega takımyıldızı hıristiyanlık dinini temsil eder,Kartal (Ukab) takımyıldızı İslam dinini temsil eder.

 

 

 
 

Güneşimizden kat kat büyüktür.
Kuran-ı Kerim'de Hz. Muhammed'in (SAV) sancağı olan Ukab'dan şöyle bahseder;

 

1-Göklere yemin ederim ki, Tarık'a yemin ederim ki

 

2-Tarık nedir bilir misin?

 

3-O parlayan bir yıldızdır. 
(Tarık Suresi 1-2-3)

 

 

Bu üç ayette bahsedilen Tarık, Allah'a giden yolu gösteren Hz. Muhammed'in, Mubarek sancağında temsil edilmiştir. 
Ve ahir zamanda da hak ile batılı ayıracak yerlerin ve göklerin sembolü olacaktır. 
Bu mubarek sancağın temsil ettiği Hz. Muhammed, İslam dini ve Kuran-ı Kerim işte bu dönemde gerçek manada hak ile batılı ayıracaktır.

 

"Kuran (Hak ile batılı) ayıran sözdür." 
Tarık Suresi-13
"ONLAR BİR TUZAK KURARLAR,BENDE BİR TUZAK KURARIM." 
Tarık Suresi 15-16

 

Hz. Muhammed'in (SAV) sancağı mubarek Ukab ahir zamanda cehalet ve inkar karanlığını delen yıldız olarak Kuran-ı Kerim'de anlatılmıştır.

 


Tarık Yıldızı ( Zeta Aquilae Aquilae Takımyıldızı)

 

(Alıntıdır) www.caferiskenderoğlu.com.tr

DENEB EL UKAB SAMANYOLUNDAKİ EN PARLAK YILDIZDIR.

 

 

Siyah sancak gündemimize bir kaç gün önce girdi.

Nedir bu Siyah Sancak?
Neyi temsil ediyor?

Yıl 624.
Yer Bedir.
Aylardan Ramazan-ı Şerif.
Günlerden Cuma.
Bir yiğit savaş meydanında yürüyor.
Göğsünü gere gere.
Müşriklere karşı mümin gururu ile.
Bir elinde Zülfikar bir elinde siyah sancak.
Başkomutanın sancağı.
Alemlerin efendisinin sancağı.
Siyah sancak.
Üzerinde bir hilal var.

Siyah renk fezayı temsil ediyor.
Hilal ise o fezadaki yıldızları ve gezegenleri.
Ki o sancak Peygamberimize ait.
Sadece o kullandı.

Gün geldi Abbasilerle Mısır’a getirildi.
Ezelde takdir edilen Hadimi ile buluşmak için.
Ve sin şın’a dahil olup
Yavuz Mısır’a girince,
Belde-i Tayyibe İstanbul o sancak ile şereflendi.

1400 yıldır o sancak hiç açılmadı.
Bir peygamber emaneti olarak korundu.
O peygamber ki hadis-i şeriflerinde müjdeledi.
O sancak bir gün açılacak.

Şimdi kutsal emanetler dairesinde bekliyor,
Onu dalgalandıracak sancaktarı,
Hadis-i şeriflerde müjdelenen yiğidi.

Ümmet bekler hasretle