Cevaplar

 
 
 

Cevap1. 

S1. Din günü nedir?

C1. Ayetlerde geçen “din günü” , birçok ayette yanlış açılmıştır.

“Din günü” “ceza günü” olarak algılanmıştır.

Allahu Teala, kuluna elest gününde (Araf-172) her türlü ilmi öğrettiği gibi, onları beden aleminde dünyalarına yollarken, insanların varlıklarına Allaha olan şiddetli bir hasret yerleştirilmiştir. Dönüş hasreti,

Allaha dönüş hasretini hatırlamak için; İnsanın, temiz ahlaka, Allaha karşı sevgi dolu bir imana, ilme, yaratılan her varlığa karşı saygılı merhametli olmaya ve gerçek manada İnsan olmaya ihtiyacı vardır.

İnsanlar, Elest gününde Allahu Tealanın huzurunda ayrılırken, Fatiha suresi ile uğurlanmıştı. Fatiha suresi, İnsanın tekrar huzura dönmesinin anahtarıdır. Fatiha suresi, İnsanın bozulmadan, hasretle huzura dönmesinin en büyük duası ve takip edeceği yoldur.

Kuranda hasret günü vardır. Meryem suresinin 39. ayetinde geçer.

“(Resûlüm!) Sen onları pişmanlık ve üzüntü günü hakkında uyar. Çünkü onlar bir gafletin içine dalmış oldukları halde ve henüz iman etmemişken (bakarsın) iş olup bitmiştir.” Meryem-39 (tdv meali)

Yukarıdaki mealde” hasret günü”, “pişmanlık ve üzüntü günü” olarak manalandırlımış, ancak bu mana kısmen yanlıştır.
Doğrusu şöyledir.

“Ve enzirhüm yevmel hasrati iz kudiyel emr ve hüm fı ğafletiv ve hüm la yü’minun”
Meryem-39

“enzirhüm”= uyar, hatırlat
“yevemel hasrati”= hasret günü

“Müminler gaflete düşmesinler onları hasret gününe, 
emrimle (döneceklerini) hatırlat uyar” Meryem- 30

İşte hasret gününün Ayetle ısbatı, kullarına hasreti veren azab edermi?
Peygamber Efendimiz sav. Korkutucu olarak değil, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderilmiştir.

“İnna erselnake şahidev ve mübeşşirav ve nezıra”
Fetih suresi-9

“erselnake”= gönderdik, indirdik
“Şahidev”= şahit
“Mubaşşir”= müjdeci
“nezir”= uyarıcı

“(biz seni) şahit, müjeleyici ve uyarıcı gönderdik”
Fetih suresi-9

Biz, müjdeleyen ve uyaran bir Peygamberin ümmetiyiz. Korkutan değil.


--Cafer İskenderoğlu--