Zumer suresi 6 ve 16 altı yaradilis

06.02.2015 22:20

        Zumer suresi 6 ve 16 altı yaradilis

 

 

        Allah’u Teâlâ.

        Mesela, insanlarımız bunu bir meal olarak kabul edebilirler. O tek nefisten ilahi nazarla ilahi tecelli eden nazarla ve ilahi tecelli eden bir KÜN ile yani bir emirle sayısız Âdemler oluştu o Âdemlere de yine Allah’u Teâlâ’nın tecellisi ve ol emriyle o Âdemlerden eşleri oluştu. Ondan sonra Allah’u Teâlâ bu annesiz babasız yaratılanlardır çünkü cennet âlemi diye bahsettiğimiz âlemde yaratılmışlardır. Yeryüzlerindeki yaratılışlarından bahsetmiyor. Bu cümlede sadece oradaki yaratılışından bahsediyor Allah’u Teâlâ. Ardından insanın neslinin Âdem ve eşlerleri ile yeryüzüne inişlerini yani ilk insan ve eşi ile beraber yeryüzüne inişlerinden sonra geçirdikleri evreleri anlatıyor Allah’u Teâlâ, yani diyor ki, Allah’u Teâlâ sizi biz bir Şenimizde öyle izah ediyor, bir Şenimiz de sekiz çift olarak yaratırız. Bir bedende çünkü birçok ayette geçer. Birkaç ayette diyor ki Allah’u Teâlâ biz sizi çift çift yarattık.

         Yani burada da şu anlaşılıyor ki; insanın tek bir yaratılışı yoktur. Yani bir defa yaratıldın işte erkek veya kadınsın yeryüzüne indin. Zaten O nur âleminde de erkek kadın ayrımı da yoktur. Beden yaratıldıktan sonra erkek ve kadın olarak şekillendirmiş ki Allah’u Teâlâ, nesil devam etsin diye. Çoğalsın insan üresin diye.

         Bu yaratılışı biraz daha derinden alabilirsek İnşallah, bu sırdır.  Çünkü insanlarımız kalıplaşmış inanca sahipler.  insanlık âlemi maalesef İslam’ın hakikatiyle değil iskeletiyle tanışmış durumda. Maalesef, ama biz İnşallah bunları daha derin açacağız.

         Şimdi Zümer Süresine devam edersek buradaki sekiz çift yaratılış, insanın dünya hayatına geldikten sonra sekiz çift, yani on altı defa yaratıldığından bahsediyor, Allah’u Teâlâ.

       Buna niye sekiz çift demiş?

Çünkü bunun sekizi erkek sekizi kadındır bu yaratılışın. Hatta ayetin devamı buna şahitlik ediyor. Yani dikkatle incelersek Allah’u Teâlâ diyor ki; anneleriniz batınlarında diyor yani. “Fi butuni” “butun” yani batın direk demiyor batın çünkü tekildir. butûni diyor çoğul kelimesidir. “Fî” içinde neyin içinde “butûni ”  batınlarınızın içinde, kimin? Annelerinizin batınları içerisinde yaratıldınız.

Kaç sefer yaratıldınız?

Sekiz çift. Yani semaniyeten sekiz çift yaratıldınız. Diyor Allah’u Teâlâ şimdi burayı bir açmadan önce bizim kendi verdiğimiz meali şöyle bir tekrardan okuyayım.

         Sizi tek nefisten yarattı Allah’u Teâlâ. İlk âlemde cennet âleminde tek bir Âdemden yarattı. O tek bir âdeme ilahi bir tecelli ile Âdemler sayısız çoğaldı. Dilediği kadar o sayısız çoğalan Âdemlerin, eşlerini de yine kendi bedenlerinden zuhur ettirdi. İşte bu annesiz babasız yaratılıştır ve bunlar yeryüzlerine yani kâinatın çeşitli köşelerine, yeryüzlerine indiler ve nesillerini yaymaya başladılar. Öyle yerler var ki çoğu yerde dünyalar dolmuş boşalmıştır. Öyle yerler var ki yeniden bir Âdem gönderme ihtiyacı doğmuştur. Yeniden, daha öncede bahsetmiştim. Bizim dünya yüzün üzerinde yaklaşık yüz on dört Âdem eşleriyle beraber gelip nesil yaymışlardır. İşte bu beden âlemlerinde insan on altı defa yaratılmıştır. Bunun da hikmetini biraz sonra İnşallah açıklayacağız. Yani bunu daha da destekleyen ayetleri de birazdan açacağız. Fakat biz daha önce dediğimiz gibi önce bu Zümer Suresinin altıncı ayetine şöyle yakın bir mana verelim İnşallah.

         Ondan sonra sizin, biz burayı baştan tekrar alalım. İyi anlaşılması için tekrar tekrar aynı cümleleri tekrarlıyoruz.

 

Sizi tek nefisten yarattı o tek nefsi multi kopya çoğalttı. Sayısız Âdemler. O Sayısız Âdemlerin kendi bedenlerinden sayısız eşlerini çıkardı. Onları çifter çifter âlemlere indirdi. O âlemlerde sizler annelerinizin yani biz bir tek anneden doğmuyoruz. Bir dünyaya geldiğimizde bir anneden doğuyoruz. Bizi ölüm aldığı zaman yani ölüm diye tabir ettiğimiz olay aldığı zaman aslında oda bir yaratılıştır. Ölümde bir yaratılıştır. Aldığı zaman bir başka âlemde bir başka âlemde ve bedende doğacağımız zaman yeniden bir annenin karnında zuhur ediyoruz ki, burada “butuni” dediği yani “fi butini” batınların içinde dediği, değişik annelerin karınlarında zuhur ediyoruz ki bu da on altı hayattır sekiz çift de bahsettiği odur. Yoksa Allah’u Teâlâ’nın iki düzgün cümlesinin arasına kalkıp ta orada anlamsız bir, cümle sekiz çift hayvan sokması mümkün değildir. Onu meal hatası olarak kabul ediyoruz.

Orada da üç karanlıktan bahsediyor. Bu üç karanlık, sizi diyor o yaratılışların içersinde üç karanlıktan geçirir. Bugün tıbben anne rahmi incelendiği zaman hakikaten üç ayrı aşamalı karanlık yerlerde insanın oluşumunu tıp da ispatlamıştır, zaten. Bu üç karanlığın bir de batını anlamı vardır.

        Üç karanlık:

        Birinci karanlık,

Yani birinci karanlık yaratılışın üç karanlığı, 16 hayatın değil!

Birincisi, AMA bizim için bir karanlıktır. Bunu bir önceki programımızda anlatmıştık. Biz AMA’da Allah’u Teâlâ’nın çeşitli isim ve sıfatlarının bilinç kazanmasıyla Allah’u Teâlâ’nın “KÜN” emrini verdikten sonra onlara özgürlük ve özerklik vermesinden sonra oluşmuş bir yapının zuhura gelmesidir ki bu birinci karanlıktan geçmedir.

        İkinci karanlık

Bizler hepimiz de, Nur âlemlerdeydik ya, hepsini tekrardan yeri geldikçe anlatacağız inşallah. Belki de bu da bugüne kadar hiç açılmamış bir cümle anlatılmamış bir konu, bunu anlatalım inşallah. Bunu da anlatalım. Diğer bir karanlık beden âlemimize girmektir. Yani bu beden âlemi insan için nurun karanlık bir âlemde toplanmasıdır. Yani insanın varlığı içi görülmeyen bir karanlıktır. Bir karanlık âlem budur. Bu şekildedir.

Diğer karanlık âlem 

de anne karnıdır. Üç karanlıkta budur. Bu anlamı taşır ve ayet şöyle devam ediyor;

İşte diyor Allah, Rabbiniz olan Allah ki, mülk yaratılmış her şey ona aittir.

        La İlahe İlla Hüve!

O tektir eşi ve benzeri yoktur ve sizi böyle yaratılıştan yaratılışa döndürür. Cümle bu…

Biz Kur’anı Kerim’in Zümer Süresini tekrar özet olarak alırsak;

        Sizi tek nefisten yarattı ve o tek nefsi derinlerindeki mana bu, o tek nefsi sayısız nefislere Âdemlere ve eşlerine çoğalttı. Ondan sonra sizleri yeryüzü âlemlerine gönderdikten sonra 16 ayrı yaratılışla yarattı, sekiz çift. Ondan sonra sizi annelerinizin karnında olsun veya ilk batın âlemlerde olsun üç karanlıktan geçirildik. Geçirdi Allah’u Teâlâ bizleri. Ve Rabbimiz olan Allah ki mülk onundur. O birdir. Eşi benzeri yoktur ve sizi böyle yaratılıştan yaratılışa geçirir diyor. Zümer Süresinin anlamı budur. 

 

Cafer iskenderoğlu sohbetlerinden.