Senol Baba her an şen içinde

06.11.2014 11:01

Her an ki bir Şen'in içinde;
Sekiz çift, onaltı beden içinde;
Nurdan hücreye, altı gün içinde;
Şen'den Şen'e geçen İnsan imiş;

 

 

Nesli Adem, sureti İnsan biçimde; 
Nice bedenler gelmiş, İnsan yok imiş içinde;