RAHMAN suresi Ayet 33 Ya maşerel cinni vel insi inistetatum en tenfuzu min aktaris semavati vel ardı fenfuz la tenfuzune illa bi sultanin

24.05.2016 22:39

 

RAHMAN suresi Ayet 33

Yâ ma'şerel cinni vel insi inisteta'tum en tenfuzû min aktâris semâvâti vel ardı fenfuz(fenfuzû), 

lâ tenfuzûne illâ bi sultân(sultânin)

 

Rahmân Suresi 33. Ayeti kelimelerinin anlamı

 

 

: ey
 
ma'şere
: topluluk
 
el cinni
: cin
 
ve el insi
: ve insan
 
in isteta'tum
: eğer gücünüz var
en tenfuzû
: nüfuz etmek, nüfuz ederek geçmek, çıkmak
 
min aktâri
: çapından, çaplarından
 
es semâvâti
: semalar, gökler
 
ve el ardı
: ve arz, yeryüzü, yer
 
fe unfuzû
: o halde, haydi
 
lâ tenfuzûne
: nüfuz edemezsiniz, geçip çıkamazsınız
 
illâ
: ancak, olmaksızın
 
bi sultânin
: bir sultan, bir güç