Kuranda geçen ENERJİ-ÖZATEŞ kavramları

24.08.2014 00:26

ENERJİ-ÖZATEŞ 

Yaratılışın ikinci aşaması birinci aşamada oluşan çok yüksek ışık ile ısının Evren içinde genişlemesiyle ışık taneciklerinin belirli bir oranda soğumaya başlamasına sebep olmuştur. Bu süreçte IŞIK TANECİKLERİ BİR ARAYA TOPLANIP enerji taneciklerini oluşturmuştur.

Bu enerji tanecikleri Kuran'ı Kerim'de "ÖZ ATEŞ" ve "DUMANSIZ ALEV" olarak ifade edilmiştir. Astrofizik bilim dalı ileri sürdüğü BİNG BANG (Büyük patlama)teorisinde de ENERJİNİN IŞIK TANECİKLERİNDEN oluştuğuna yakın açıklamalarda bulunmuştur.

BÜYÜK SIR (5) – Enerji aşamasında yaratılanlar cinler ve ŞEYTANLARDIR!.. Bu sebeple cinler ve Şeytanların bedenleri ENERJİDİR:

BÜYÜK SIR (6) – Şeytan Yaratılışın birinci aşamasına (kategorisine) şahit tutulmamıştır. Dolayısıyla İnsanın birinci aşamadaki/kategorideki YÜKSEK YARATILIŞINI VE İLMİ DURUMUNU bilmediği için aceleci ve haddini bilmeyerek 3. KATEGORİDE CESED HALDE GÖRDÜĞÜ ADEM'İ BAZ ALARAK TERBİYESİZLİK ETTİ. OYSA ALLAH HİÇ BİR MAHLUKUNUN BİLMEDİĞİNİ BİLENDİR! ONUN EMİRLERİNDE AKLIN HAYALİN ALMADIĞI BİR SIR VE BU SIRRA BİNAEN HİKMETLER DE VARDIR.

Şeytan bu ahmaklığının ve cahilliğinin acısını da Allah'ın dünya imtihanına binaen müddet verilerek düşman olarak geçirmekte ve kadrosunu genişletmeye çalışmaktadır.

Şeytan'ın ve taraftarlarının Evren'in ve kendilerinin yaratılışına şahit tutulmadıklarını CENAB-I MEVLA: 

"BEN ONLARI (İBLİS VE SOYUNU) NE GÖKLERİN VE DE YERLERİN YARATILIŞINA ŞAHİT TUTTUM. BEN YOLDAN ÇIKARANLARI YARDIMCI EDİNECEK DEĞİLİM" (Kehf/51) bu ayetle bizlere bildiriyor.

BÜYÜK SIR (7) – Şeytan ve soyu kıyamete kadar FİZİKSEL BEDENLERDEKİ İNSANLARIN KAMİL NOKTAYA ÇIKMAMASI VE İLK YARATILIŞ HALLERİNİ HATIRLAYIP "NURUN ALA NUR BEDENLERE" DÖNÜP bu bedeni güçleriyle kendilerini tesirsiz bırakmamaları için her türlü melaneti ve hileyi gerçekleştirmektedirler. İnsan nefsi bu melanet ve telkinlere olan meylini terbiye etmediği sürece maalesef bir çok kişi insanlıktan düşerek aşağıların aşağısı şeytanın köleleri olarak korkunç bir azaba doğru kendilerini sürüklemektedirler.

BÜYÜK SIR (8) – İkinci aşamada yaratılan bedenlerin ENERJİ BEDENLERE sahip oldukları Kuran'ı Kerim'de; " CİNLERİ ÖZ ATEŞ'TEN YARATTI". (Rahman/15) ayetiyle bildirilir.

Cin ve şeytanlar aynı yaratılış grubundandır. Bu varlıklar yaratılışlarının gereği ENERJİ BEDENLERE sahip olduklarından hareket ve kabiliyetleri daha fazladır. Enerji bedenleri bizim bildiğimiz elektrik enerjisinden daha ileri olduğundan biz onları fizik gözlerimizle algılayamıyoruz.