ilme tutkunuz

23.11.2014 17:22

 

 

 

İlme Susamışız

Suya susamış balıklar gibi

Susamışız ilme!

Kana kana içecek deryayı memba ararız.

Dalarız derinlere hiçlikle.

Âşık olarak doğmuşuz biz ilmin sahibine.

 

Daldıkça dalarız hayretten hayrete geçeriz.

İlimlerle süslenir, hakikat libasını giyeriz.

Rabbimin huzuruna isimlerinden bir isim olarak çıkarız.

Hatta ismi azam olarak çıkarız.

Vurgun olarak doğmuşuz biz ilmin sahibine.

 

Hakikat yolunu talebesi Kemal baba der; ilmi arayın.

Nerede bulursanız ona sarılın.

Makam, mevki; şan, şöhret ve isminin önünde unvan onda aramayın.

O Hakkın fedaisidir. RAB’den aktarandır.  İLAHİ ilmi ikram edendir.

Tutkun olarak doğmuşuz biz ilme ve ilmin sahibine.