Abdullah baba Hak varlıgında- imamı mubin

06.11.2014 11:12

Hakk varlığında halketmiş kevnü mekanı
Emrine havale kılmış bil cümle canı
Ricalin bekliyor vakti zamanı
İmamin Mubin sensin, ferman senindir
Seyyar