Karia Suresi 4. ayeti Kuranı Kerim meali

 

Karia Suresi Kuranı_Kerim meali ve tefsiri

 

Karia Suresi

Sonraki Ayet:  5

Ayetin Ledüni Tefsiri: Kari'a Suresi: 4. Ayeti Kerimesi

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 
 

4. Yevme yekûnun nâsu kel ferâşil mebsûs

4. O gün insanların tamamı dağılmış kelebek toplulukları gibi 

yahutta böcek toplulukları gibi darmadağın olacaklardır. 

       Ahir Zamanı anlatıyor Karia suresi


 

            Yevme yekûnun nâsu: yani o gün insanların tamamı

           

            O gün, o gün geldiğinde, hangi gün?

            İşte İslam birliğini oluşturacak devletin temelleri atıldığında ve ilk icraatına başladığında ki, bu başlamıştır. O gün gelmiştir. O gün geldiğinde Vakı’a Suresi, Rahman Suresi, Ta-Ha suresi ve Yasin suresi bedenlenip yeryüzünde insanlarla beraber, Allah’u Teala’ya inana has kulları ile beraber yeryüzündeki o nurun aydınlatması için bizatihi çalışmalara başlaması ve bunun yani bununla beraberKâria’nın gelip de bizi uyandırması anlamındadır.

            “Yevme yekûnun nâsu” işte o gün geldiğinde insanların tamamı “kel ferâşil mebsûs” bakın dikkat edin buraya, insanlar dağılmış kelebek toplulukları gibi yahutta böcek toplulukları gibi darmadağın olacaklardır.

             Dikkat ederseniz bugün fiili olarak Işid iki devlette Suriye’de ve Irak’ta ne yapıyor? Felaket estiriyor. Oradaki insanlar ne oldu? Aynı bu ayette bahsedildiği gibi darmadağın oldular. Onlardan kaçmak için bizim sınırlarımıza geldiler, işte Lübnan sınırlarına gittiler ve başka sınırlara yığıldılar, bir manası odur. Yani zahirdeki bu zamana hitap eden…

             Diğer bir manada ta tarihten gelen bir manadır. Hazreti Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem’den bugüne İslam olan kimseler darmadağın oldular. Herkes ayrı bir mezhepte, ayrı bir meşrepte, ayrı bir cemaatte herkes kendisini en iyi biliyor oysa en iyisi Hazreti Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in getirdiği İslam ve onun hükümleridir. Daha sonra çıkmış kimselerin koyduğu hükümlerin hiçbir tanesi ne bizi bağlar ne İslam alemini bağlar. Bizi Allah’u Teala’nın Kur’an-ı Kerimi ve Allah’u Teala’nın göndermiş olduğu Resulünün öğretmiş olduğu bizleri bağlar.

            Biz bunlar ayrıldığımız için ne oldu?

            Aynı o ayetin tarif ettiği gibi bizler yeryüzünde dağılmış bir buçuk- iki milyar Müslüman birbirine destek olmayan yani büyük bir binanın tuğlalarının dağılıp da sağda solda meczup bir halde görünmesi gibiyiz şu anda,.. işte Vakı’a suresinin, Yasin Suresinin, Rahman Suresinin ve Ta-Ha suresinin bedenlenmesinin ana sebeplerinden bir tanesi de bu birliğin oluşması için kendi içersindeki mana incilerini ortaya dökmektir. Bunu da acizane biz size yavaş yavaş aktaracağız.

            Evet, yine Kâria’dan devam ediyoruz inşallah. Kâri’a suresinin beşinci ayetinde şöyle buyuruyor Allah’u Teala.